„ЖИВОТЪТ НА МЪЧЕНИЦИТЕ” ОТ ЖОРЖ ДЮАМЕЛ

Недялко Месечков

Амплитудата на творческата продуктивност на Жорж Дюамел е широка: стихотворения, разкази, романи, драми и статии по обществени и културни въпроси.

Широка популярност той доби сред българските читатели след излизането на български на романа „Хоривската скала”.

Днес Жорж Дюамел със своите книги е верен на житейската правда, под знака на добротворството и жаждата за повече справедливост и човечност.

На български сега излезе неговата книга „Животът на мъчениците”. Тя е една картина от ужаса на войната.

Ако Ерих Мария Ремарк ни даде с ярки краски стихията на войната, то Жорж Дюамел ни рисува със същата вещина страданието и мъката на живота на ония мъченици, ранените от войната. Сам авторът, лекар хирург, през войната е бил на служба в една военна болница, близо до фронта.

И сюжетът на книгата си е черпил непосредствено от личните си наблюдения и изживявания, които е имал в тая болница.

„Животът на мъчениците” не е роман, а повече дневник на лекаря, който ни дава просто, ясно и с майсторство мъката на ония безименни мъченици, които са пролели кръвта си по окопите, ранени, сакати, които искат да живеят.

От всяка страница на книгата лъха топлота и човечност. Каре, Льорондо, Мерсие, Оже, Грегоар, Роше, Моне и много други са живи образи, които страдат, мъчат се и умират от раните си, с копнежа по любимата, по родните домове.

Тия безименни мъченици от „Животът на мъчениците” със своите прости и малки радости, далече от топлия поглед на майка и близък угасват под тътена на барута.

С колко правда, човечност, с каква убедителност и топлота ни рисува Жорж Дюамел живота на тия безименни страдалци.

Книгата „Животът на мъчениците” е вик за повече добротвордство и любов към хората.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 10, бр. 394, 11.05.1938 г.