ДА СЪБЕРЕШ ПРОСТРАНСТВОТО В ДЛАНИ

Снежана Галчева

ГЕОРГИ Н. НИКОЛОВ - „ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН СПРАВОЧНИК на българската литература, създавана в европейската, американската и австралийската диаспора в периода 19-21 век”

В момента, в който разтворих страниците на новия „Енциклопедичен справочник на българската литература…”, си помислих точно това - че неговият съставител Георги Николов е успял да събере пространството в шепи.

Когато поемем в ръцете си и разлистим този обемен труд, пред нас се отваря пространството - и физическото, и духовното. Пространство, белязано от енергията на словото и географските очертания.

В тези 292 страници на пръв поглед изглежда, че е подредена суха фактология, но от там надничат човешки съдби и имена на хора, пръснати по континенти и държави.

Пред нас са надеждите, борбите, възхода и победите на всеки един, намерил място в справочника, дръзнал да последва мечтите си или да промени живота си към по-добро.

Далеч от физическите граници на България, но с езика и словото в сърцето си. Литературният историк Георги Н. Николов не за първи път обръща поглед към онази част от българската творческа общност, която създава българска литература извън пределите на България.

И не само това. С апостолски труд и енергия, родена от каузата му да служи на „ползу роду”, той издирва, изследва и систематизира всичко, което касае българските творци зад граница, в един голям диапазон от време.

Само преди две години и половина, благодарение на него се появи „Българското слово на литературния глобус”, а миналата година и „55+ български автори в САЩ и Канада”, в които сборници той е издирил наши сънародници по света и е събрал техни произведения.

В енциклопедичния справочник целта е малко по-различна, което и съвсем естествено дава основание изследването да се нарече така.

В него са включени повече имена, за да може да се даде представа за българското творческо присъствие по света.

Не случайно и самият съставител казва, че „с тези 187 имена не се изчерпва списъка на нашите автори, пръснати във времето и пространството…”.

Тук литературният историк си поставя и трудната задача да обхване един голям период от време - от средата на 19 век до наши дни.

Той е издирил и подредил по азбучен ред нашите сънародници, които живеят и творят в далечна Бразилия и Аржентина, в Европа, в САЩ и Канада, Австралия и др.

Успял е да събере и да ни представи най-важното за всеки от тях. Макар и да няма досег с произведенията им, всеки разтворил страниците на справочника, попива енергията на твореца, преживява съдбата му, пътува заедно с него по света, участва в неговите радости и неволи.

Благодарение на изключително задълбоченото изследване на съставителя, ние можем да проследим присъствието на българските творци по света още в далечните години, когато единици смелчаци, вдъхновени пътешественици или непоправими мечтатели - българи, дръзваха да тръгнат по света.

В справочника той е представил, както онези - първите, така и непокорните, несъгласни с политическия режим, опълчили се срещу него и потърсили свободата си във физически и духовен аспект.

Разбира се, голяма част от нашите сънародници, намерили място в справочника, са съвременниците ни, разпръснали се по света след промените в страната ни.

Те носят енергията на свободната творческа мисъл и съзиданието. Изключително ерудирани, повечето от тях създават творбите си освен на български, така и на езика на страната, в която са избрали да живеят.

Много от тях освен със словото, осъществяват творческите си идеи и чрез живопис, музика, театър, кино, балет.

Други имат професии, свързани с точните науки, лекари, инженери, но във всички тях има едно нещо, което ги обединява, независимо в кой часови пояс или географска ширина се намират. Носталгията. Загатната, скрита, крещяща или отричаща.

Носталгия по годините от детството, по дом и приятели, останали в друго пространство или мощния пулс на кръвната връзка, която не може да бъде прекъсната нито от времето, нито от разстоянието.

Справочникът има и друга заслуга, а именно да се отдаде дължимото уважение и на тези, които не са вече между живите.

С верния си усет към историческото наследство и приемственост Георги Н. Николов прави така, че да не се прекъсне следата, която макар и да води назад във времето, чертае пътя ни напред като хора и българи, като нация.

Казват, че човек остава такъв, какъвто е, където и да се намира. Смятам, че с появата на този справочник, съставителят му ни показва, че всеки един български творец, независимо в коя точка на планетата посреща изгрева, вдишва въздух или съзерцава залеза, създава едно необятно пространство на свободната творческа мисъл.

И допринася това пространство да се побере в длани. Когато се разтварят страниците му…