ЧУЙ КВО ТИ ПЕЕ РАДИОТО

Йордан Петров

Прострял се по цялата си дължина новият Европарк удобно разделя два квартала в града. Панчев неволно си помисли, че впечатляващите красиви алеи с много цветя и разнообразни дървесни насажденията в тях не разделят, а свързват живеещите от двете им страни хора. По наскоро положеният асфалт постоянно щъкат и пенсионери, и майки с колички, и деца с колела, тичат задъхани младежи в спортни шорти. По пейките скучаещи домакини си споделят вкусни менюта и пикантни истории и имат мнение дори кой и защо е сътворил цялата бликаща с цветове и зеленина лятна красота.

- Европейският съюз, мила. Техни са парите за този парк. Чуй какво ти пее радиото! - чу той уверен глас наблизо.

Две жени седяха на пейка много близо до алеята, по която той вървеше и навярно в момент си говореха за много важни неща.

- А този, който вече спомена го познавам.

- Познаваш го?! Сериозно! - възкликна другата.

Панчев се обърна към посоката, от която идваха гласовете. Дали неизвестните клюкарки сега не го сочеха с поглед и говореха за него? Но двете женски фигури седяха с гръб към него на пейката, покрай която минаваше и той реши, че в този момент не попада в обсега на полезрението им. Едва ли се явява цел в така важния им момент на обсъждане и споделяне.

-  Познавам го много добре.

- Стига, ма!

- Чуй какво ти пее радиото! Загубен е, колкото си щеш.

- Не знаех.

- Толкова е залутан, изтърван е отвсякъде! Представа си нямаш колко.

Говорещата спря за малко, после безмълвната й пауза се удължи и тя направи съкрушително заключение:

- Ти не знаеш, той пише разкази.

- Сериозно!

- Да, чуй какво ти пее радиото!

- Не знаех, че е толкова откъсан, ма!

- Откъсан, че и отгоре.  Чуй кво ти пее радиото! Много е загубен.

Панчев се спря. Той също пишеше разкази. За него ли се отнасяше това. Напрегна се да прецени колко от съмнението му е вярно и след миг-два реши, че съкрушителното заключение не може да е за него. И други пишат разкази. Разбира се, че не е за него и той продължи по алеята, когато до него пак достигна познатия му глас.

- И да знаеш само за какво пише!

- За какво.

- Абсолютни глупости, ма. За някакви кучета, вълци, една мечка. Щуротии, мила. Чуй кво ти пее радиото!

- Не знаех - плахо отвърна другата. - От къде да знам?

Панчев пак се спря. Той бе писал за кучета, вълци и една мечка. Него ли коментираха?!

- И да знаеш само кой го хвали!

- Кой, ма?

- Неговата класна. Тя нали е българичка. Що да не го хвали?

- Щом е неин ученик, нека го хвали.

- И друга една, и тя да го превъзнася. Не е престанала - негова братовчедка. И тя българичка. Ама, откачалки, ма, мила. Пълни откачалки, чуй кво ти пее радиото!

- Като му е братовчедка, да го превъзнася. Те роднините са за това.

- Била директорка на най-голямата гимназия в града. Ръководела 200 души от учители, учителки и друг помощен персонал в три сгради. Какво като ги ръководи. Пак си е учителка - по български език.

- Ами, да. Така си е.

- Така, ма, мила. Те всички учителки са откачалки. Една свястна няма. Хвани едната и прасни другата. Чуй кво ти пее радиото!

- То затуй у нас има корупция.

- И престъпност затуй има.

- Оправяне няма.

- Няма, ма. Чуй кво ти пее радиото!

На Панчев дъхът му спря. Не за това, че ясно установи, как така рязко говореха за него. Не. А за категоричната оценка на произхода на корупцията и престъпността. Сигурно нещо подобно щяха да кажат и за демокрацията.

Сигурно!

В това той просто вече не се съмняваше.

Само дето в неговия речник от думи и запас от изрази нямаше такъв като: Чуй кво ти пее радиото!