ПОД ДАЛЕЧНО НЕБЕ

Георги Гривнев

Българката Наталия Бельова спасява
възрастно семейство в Италия,
жертвайки себе си.

Прокудена от своята България, замина
във чуждата земя за хляб.
Съдбата й - съдба на имигранти,
неясна, сляпа и разбита.

Обикната от възрастните болни,
Наталия им беше като дъщеря.
И тя се грижеше като за родители свои,
като за майка родна и роден баща.

Но как се случи, че домът им пламна
и като факла насмолена се разгоря.
Сред гъстия дим и през огъня безпощаден
се втурна към безпомощните мъж и жена.

Пренесе ги навън, на безопасно място,
а тя в опасност в миг се озова.
И рухна по лице, загуби свяст и
без някой да й подаде ръка.

А беше стегнала багажа - да се върне.
И пееше ведно с Емил Димитров.
Но родната земя не я прегърна,
а чуждо знаме сведоха над сетния й дом.

12.03.2021 г.