СЛОВО ЗА СЛОВОТО НА МЮМЮН

Георги Михалков

Мюмюн Тахир: „Пътеки във времето”. Разкази и новели. Редактор Благовеста Касабова. Мултипринт, 2020.

Тръгнахме да опознаваме други страни и народи. Изоставихме близки, напуснахме родните си гнезда и отпътувахме далече, далече, а в „Пътеки във времето” един писател ни казва:

„Спрете! Не тръгвайте! Вижте Родопа планина, докоснете се до нейната магия и ще разберете какво значи да си щастлив и душевно богат.”

Един писател, чието име е Мюмюн Тахир, отваря нашите очи, за да видим планината, която ни омагьосва, която озарява душите ни с вълшебна светлина.

Трябва да имаш голямо сърце и голям талант, за да опишеш така красиво и така вълнуващо Родопите.

В разказите на Мюмюн Тахир Родопа планина е жива и не ние, а тя ни наблюдава, тя ни разказва тайните си, тя ни говори тихо и мъдро със словата на хората, които живият там, които се раждат в нейните пазви.

Не знам друг писател, който така вълнуващо и така красиво да е описал Родопите. Мюмюн ни води по скрити пътеки, за да ни покаже и да се насладим на тази вечна красота.

Необикновените мъже, неговите герои, живеят в планината, в малките сгушени села и животът им е тих като тишината в тъмните вековни гори. Те ценят малките обикновени неща. Те са мъдри и благородни мъже.

Питат ни знаем ли защо живеем, разбираме ли смисъла на живота. Те виждат видимото и невидимото.

Родопа планина им е дала мъдростта, научила ги да живеят, да помагат на ближните, да тълкуват знаците, които ние не виждаме и не разбираме.

Тези герои от разказите в „Пътеки във времето” ни питат защо сме забравили какво значи да си добър, защо се страхуваме да погледнем в душите си и не сме ли се вторачили твърде много във временното.

Защо не искаме да бъдем хора и защо забравяме, че сме дошли на този свят с мисия, която трябва да изпълним.

Мюмюн Тахир е изпълнил своята мисия. Написал е разкази, които ни разкриват красивото, доброто у човека, които ни възвисяват.

София, 5. 03. 2021