ПРИСПИВНА ПЕСЕН

Иванко Маринов

Из „Другото небе” (2020)

ПРИСПИВНА ПЕСЕН

Синко, вече няма
да идем за риба.
Няма да слезем
до мазните петна
на стара Арда…

Да ти спретна
от двата
чадъра
колибка.
Да припкаш към тате
с кленова рибка
в ръка.


ПУСТИНЕН ДЪЖД

Цъфтяха ябълки край пътя.
И ние се оглеждахме назад
към чудото на тази късна
и драматична красота.

Излъгани, излъгани дървета…
За вас ни милост,
ни пощада няма! -
когато бедни и прекрасни
светите,
обречени и неразбрани.


УЖАС

Ужасно е да си поет
без нощните
безсънни влакове.
Не ме търсете в интернет -
машинката ми на тавана
още трака!