БРАТСКА ЛЮБОВ

Харалан Ангелов

БРАТСКА ЛЮБОВ

Искрено си ти обичай
свойте братя и сестри
и от тях се не отричай
за богатства, за пари.

От детинство те са били
вседно с тебе всякога
и от люлка са делили
с тебе радост и тъга.

Дали можеш ти намери
друг приятел в целий свят,
що за тебе да трепери
кат сестрица, както брат?


МИЛОСЪРДИЕ

Ти поддържай сиромаха,
видиш ли го в тиня
паднал, ще загине -
избави го, дай му стряха,
дай му милостиня.

Но не чакай да те моли,
глас да си придира,
че от глад умира,
и ръце си сухи, голи
жално да простира.


БЪБРЕНЕТО

Бъбриш ли без мярка,
без да има ред:
- „Ти си празна жерка”,
ще ти кажат вред.

Дума, що се казва
ни в ръкав, ни в клин,
всекиму омръзва
кат горчив пелин.

Слуша се с внимание,
който с ред гълчи,
а за смях ще стане,
който не мълчи.


ЗА ОТМЪЩЕНИЕТО

Кога ти някой стори
обида и злина,
ти нямай бързина
да му отвърнеш скоро,
и ощ дор не преспиш,
недей да отмъстиш.

Зората ще представи
теб стореното зло
по-леко на тегло,
и може да направи
съвсем да изгасней
гневът, що те владей.

А всякога се кае,
щом се от сън свести
тоз, кой си отмъсти
за злото, без да трае
де се премине ден,
откак е оскърбен.

——————————

На ранина. Антология за деца. 1911 г.