ИЗБОРЪТ, КОЙТО Е ЛИПСА НА ИЗБОР

Красимир Власев

ИЗБОРЪТ, КОЙТО Е ЛИПСА НА ИЗБОР

… И пътят сив се раздвои
сред равнината, натежала
от макове и от жита.

Помислих си -
каква възможност елегантна за раздяла
на влюбени, когато вече
е само спомен любовта.

И също като Робърт Фрост
аз бях изправен пред въпрос -
кой път да хвана… Двата пътя
приличаха си като рими.

Очи затворил слепешката,
закрачих по един от двата
и после дълго се винях
при всяка своя несполука.

Макар че пътя, който не поех
пак щеше да ме доведе до тука.


ХРОНИКА

Бяхме винаги заедно
през онези юношески лета,
когато дните бяха асиметрични.

Къпехме се в реката, ловяхме риба,
или от високите си балкони
подсвиркахме на минаващите
момичета.

После университет, бърза кариера -
живот подреден като на парад…
Спря да ми се обажда - потъна
в анонимността на големия град.

Днес
когато минавах край родната му къща
видях некролог черно-бял.
Аз го мислих от години за мъртъв,
а той съвсем скоро беше умрял.