Нигар Рафибейли

Нигар Рафибейли (Нигяр Худадат кызы Рафибейли), азербайджанска съветска поетеса, е родена на 23 юни 1913 г. в Елизаветпол в семейството на хирурга Худадат-бек Рафибеков, губернатор на Гянджинска губерния в годините на досъветската независимост на Азербайджан (1918-1920). Завършва средно училище в родната Гянджа, Бакинския педагогически техникум и Московския педагогически институт. Печата стихове от 1928 г., издава първия си ПРОЛЕТНА НОЩ/ превод: Иван Есенски/ брой 137 април 2021 сборник със стихове през 1934 г. Редактор в отдела за художествена литература в издателство «Ушагнешр». От 1940 г. до края на живота си пише стихове и превежда на азербайджански език произведения на поети и писатели на народите на СССР. «Стихотворения» (1934), «Победна песен» (1943), «Майчин глас» (1951), «Пътни спомени» (1957), «Чува се шумът на морето» (1964), «Ако си спомниш за мен в тъжна вечер» (1982), «Ти - памет на щастливи поколения» (1982). Член на Съюза на писателите на Азербайджан от 1934 г. Заслужил деятел на културата на Азербайджанска ССР (1967). Народна поетеса на Азербайджанска ССР (1981). Съпруга на народния поет на Азербайджанска ССР (1960) Расул Рза и майка на народния писател на Азербайджанска ССР (1987) Анар (р. 1938). Умира на 9 юли 1981 г. в Баку.


Публикации:


Поезия:

НЕ СЕ СТРАХУВАМ ВЕЧЕ ОТ СМЪРТТА…/ превод: Иван Есенски/ брой 134 януари 2021

ПРОЛЕТНА НОЩ/ превод: Иван Есенски/ брой 137 април 2021