Кристиан Моргенщерн

Кристиан Ото Йозеф Волфганг Моргенщерн (6 май 1871 - 31 март 1914) е роден в Мюнхен, в семейството на художника Карл Ернст Моргенщерн. Дядото на поета също е известен художник и също носи името Кристиан Моргенщерн. Когато поетът е десетгодишен, умира майка му Шарлоте и той е изпратен в интернат. През 1884 г. заминава за Бреслау (дн. Вроцлав, Полша), където баща му е професор по изобразително изкуство в местното Кралско художествено училище. Кристиан учи в гимназията на Бреслау. През 1889 г. се запознава с драматурга и поет-импресионист Фридрих Кайслер. През 1892 г. Кр. Моргенщерн записва право в Университета на Бреслау. Година по-късно младият поет се разболява от туберкулоза. През 1896 г. Кр. Моргенщерн пътува в Австрия и Северна Италия. През 1898 посещава Норвегия, където се среща с драматурга Хенрих Ибсен, издава стихосбирката „Аз и светът”. През ранната пролет на 1903 поетът започва работа в Берлин като драматург и лектор в издателство. Три години по-късно публикува стихосбирката „Меланхолия”. През 1908 г. предприема продължително пътуване из Швейцария, защото климатът на тази страна е благоприятен за заболяването му. През 1909 г. слуша в Берлин антропософска лекция на д-р Рудолф Щайнер, а няколко месеца по-късно се запознава с него и стават близки приятели и съидейници. През 1910 г. Моргенщерн издава знаменитата си стихосбирка „Палстрьом”. С годините коварната туберкулоза продължава да разрушава здравето му и на 31 март 1914 г. се преселва в отвъдното. В историята на европейската литература Кристиан Моргенщерн остава като неуморим търсач на нови поетични изразни средства. Творбите му бележат едни от най-добрите постижения на авангардизма и дадаизма, разкривайки нови хоризонти пред лириката и сатирата.


Публикации:


Поезия:

УТРОТО/ превод: Боян Ангелов/ брой 133 декември 2020

ТРИТЕ ВРАБЧЕТА/ превод: Боян Ангелов/ брой 135 февруари 2021