ДРЕБОСЪЦИ

Диана Димих

***
Катеричка от дланта ми
семчици гризе.
И трепери.
Гладно доверие.

***
Това не се вижда с просто око…
Особено ако е много просто.

***
След пороя -
грайфери в калта.

***
Ято гълъби
трохички кълват.
Харман на асфалта.
Заобикалям.
Ни един не подплаших.