АФОРИЗМИ

Тодор Бакърджиев

По-добре Дон Кихот на сатирата, отколкото Санчо на хумора.

Много от неизхабените хора не са годни за никаква употреба.

Мислещите позитивно не стигат до себеотрицание.

Безкраят е създаден за вместимост на безсмъртието.

Хвърлят ни прах в очите - и от умрелите.

Несподелената любов се забравя по-бързо от неосъществената омраза.

С всичките си изненади животът е убийствено предвидим.

Правилата са за моралистите, а изключенията - за техните критици.

Това, че смъртта е за всички, най-малко обединява.

И великодушието е опит за величие.

Самочувствието е изкуство за забравяне на пораженията.

В борбата за равенство досега няма нито един победител.

Да не си обръщаш внимание е най-старата злоупотреба със себе си.

Случва се да се вразумиш и инстинктивно.

Безсмъртие има и в мисълта, че то може да не съществува.

Земята е изстиваща планета с ненормално затопляне.

Всеки е просто човек, повечето - и много прости.

Продължението на човешкия род е щафета без краен победител.

Утопия - добрите хора да бъдат колкото лошите.

В природата има жестокост, но не и садизъм.

Във всеки творчески процес има и самоосъждане.

Ако не беше сянката на съмнението, доверчивите щяха да са съвсем слънчасали.

Инстинктът за размножение е и аритметично действие на страха.

Никога не е късно за безсъние.

Небето започва от пръстта.

Лошо е да не завиждаш на добродушните.

Само Страшният съд няма нужда от реформа.

Животът е театър, чиято завеса замита следите.

Задушаващ е въпросът дали преди създаването на вселената е имало въздух.

Който оправдава всичко, е най-виновен.

Истинската мечта включва отказ от нейното осъществяване.

Тъмната страна в човека ме охлажда и към себе си.

Несправедливо е да си мизантроп само към себе си.

Едно е да вярваш в безсмъртието, друго да имаш мания за него.

Мисълта за смъртта не те имунизира срещу живота като болест.

Единствено сигурно нещо в бъдещето е, че продължава.

Престъпниците вярват в себе си, защото са генетично атеистични.

Дори азбучните истини не са буквални.

В бъдещето прекрачват и спънките.

При упорито дълголетие всяка секунда се брои за минута.

И недоизказаното има своето ехо.

И многоточието върви към своя край.

Когато въообръжението стигне много далеч, може и да не се върне.

Общите приказки не са колективни.

Цинизъм - да рекламираш хранителни добавки пред гладуващи.

Да забравиш умишлено е по-трудно от това да помниш всичко.

Понякога не ти остава нищо, освен да се раздадеш.

Трябва вътрешен огън, за да пишеш в името на изгореното.

Късмет е да влезеш в задънена улица на заден ход.

И болестите на прогреса се превръщат в хронически.

Ако заспиването е примирие, събуждането не е победа.

И сред любознателните мнозина остават прости.

В мечтите са скрити много безнадеждия.

Винаги може без още нещо.

Големият мащаб може да деформира духа.

Няма нищо по-продължително от проверката на времето.

На земята най-висок е прагът на безизходицата.

Когато първите станат последни, то ще е в паническо бягство.

Дори приравнено със земята, равенството е неравно.

Една от слабостите на човечеството е, че се изсилва за напредък.

Голата вода си остава такава и като бутилирана.

Не всеки бумеранг се завръща - понякога предпочита свободата.

Когато животът няма смисъл, мотивите за съществуването стават универсални.

Максималният реализъм също е утопия.

Истината се използва все по-рядко. И това зачестява.

Влюбените до уши след това сами си ги дърпат.

Безизходица - лабиринт в карантина.

Това, че животът е безполезен, е удобен повод за сън.

Щедрата душа винаги подлежи на ограбване.

Никой не може да е някой, ако не жертва собственото си аз.

Няма нищо по-предварително от смъртта.

Страхът от живота се ражда от неговата недостатъчност.

И незначителното има своята съдба.

Има добро в това да не знаем колко са злините.

Хуманизмът е пресилен, защото човечеството е слабо.

“Аз съм на страната на по-слабия!” - обявил шамарът.

Доносът се пренася лесно, но тежи за цял живот.

Нямаше да се озъртаме толкова, ако търсехме истината в себе си.

И да вярваш в апокалипсиса, не оставяй днешната работа за утре.

Остроумието притъпява болката от живота.

Дори времето да е пари, не може да се фалшифицира като тях.

Най-неусетно е стъпаловидното падение.

Изводът на Адам и Ева: “Райската градина не е за нудисти”.

От всички жанрове афоризмът е най-близо до живота - кратък е.

Смъртта се репетира и чрез сюжетите на сънищата.

Рано умрелият вярващ е стигнал по-далеко от дълголетния атеист.

Средната интелигентност прикрива високата посредственост.

Хубавото на безличието е, че преставаш да се оприличаваш.

Никой не е доказал, че праволинейното е правилно.

Смисълът на кратката комедия е да скъси малко дългата трагедия.

Нищо не ни изхабява така, както повторението на скръбта.

Задните мисли ни тласкат повече встрани, отколкото напред.

В примирието със себе си само Бог може да ти е посредник.

Никой не е достатъчно нещастен, докато сетивата му са в изправност.

Дори от загубата на съзнание има някаква полза.

Можеш да си гледаш живота и без да го използваш.

Във всяко постоянство има нещо отчаяно.

Може да преядеш и с трохата на щастието.

Колкото и да се самоосъждаш, присъдата обикновено е условна.

Лошото на надеждата е, че може да живее без вяра и любов.

Много крила зависят от размаха на ножицата.

Пътят към себе си най-често се оказва резервен.

Нов прочит на девиза на Френската революция: Равнодушие към братството и свободата.

Единствената свобода е да усещаш зависимост от Бога.

Дори между пълзящите няма равенство.

Трудно се крие посоката на падението.

Щастието зависи и от съпоставимостта на нещастията.

Политическото късогледство води до оптическа измама.

Утехата на пречупената линия е, че се състои от малки прави.

Времето не свършва, но това не доказва, че е безсмъртно.

Уравнението на смъртта не решава всички неравенства.

Разтегливите понятия са началото на представата за безкрайност.

След като никой не е незаменим, и хуманизмът може да е заменима философия.

Животът може да бъде по-добър, но не и по-добродушен.

На връщане от сънищата напредвам в умирането.

Дори животът да е излишен, винаги ще искаме повече от него.

Можеш да плащаш лихви и върху гражданския си дълг.

Животът е излишество на смъртта и обратното.

Склонни сме да виждаме с предимство това, което ненавиждаме.

Всеки миг е част от последната секунда.

Зигмунд Фройд твърди, че “всеки трябва да свикне да съществува със собствените си страхове”. Но повечето лоши навици са нелечими.

Най-дисциплинираните си въобразяват, че ще умрат здравословно.

За всеки случай не трябва да разчитаме на случайността.

Животът ти е повече враг, отколкото отчужден приятел.

Раждането и смъртта са по-традиционни от действията на човека между тях.

Чашата на търпението често се оказва черпак.

Човекът е смъртен и за да се научи да губи.

Все пак равнодушието не е равно с бездушието.

Безкрайността е време без единица мярка за пространство.

Божията ръка не трябва да се търси през пръсти.

Посредствеността е глупост със самочувствие.

Навярно първата дума на човека е родена от въздишка.

Не зная дали е възможен преврат по време на пандемия, но обратът е задължителен.

Опитимистично е между четири стени да броиш пода и тавана за още две.

Размножението не умножава любовта към човечеството.

Даже при извисяването на духа са нужни задръжки.

Не всяко мнение срещу човечеството е противно.

Ако смъртта е задача, животът не се оказва нейно решение.

Смъртта е непоправената грешка на живота.

Ако всичко е суета, защо да сме скромни.

Лекомислието може да направи живота изведнъж по-тежък.

Истинската самота е пределно несъвместима с живота.

Страхопочитанието към заслужилите не е смелост.

През светлото бъдеще един ден въобще няма да съмне.

Сякаш цените се определят от атеисти - все по-безбожни са.

Няма незабравими хора - в най-добрия случай има малко по-често припомняни.

И в куфарчетата на митничарите дъното е двойно.

Едно е да живееш изчерпано и друго напразно.

И между тези, които си говорят без глас, има луди.

Вероятно Каин е получил от Бога не смъртна, а доживотна присъда, защото не е напълно виновен.

Без скритите мисли животът щеше да е съвсем откровена лудница.

За чистия разум човешкото размножение е епидемия.

Когато всичко върви наопаки, постепенно става лице.

Всеки брак е впряг на обществени животни.

Никоя дистанция не може да е единица мярка за самота.

И в маскарада човекът си е същият.

Понякога е по-важно не кой път да хванем, а кой сме изпуснали.

Малцина яхват Пегас, повечето се опитват да го впрегнат.

Когато униженията са непрекъснати, няма време да се оскърбиш.

За затворилия се в себе си карантината е невалидна.

Хубавото на маските е, че затрудняват фалшиво въздишащите.

Вредният човек е разпънат между безразличието и злодеянието.

В стремежа към разнообразен живот човекът само си сменя маските.

Оценката на битието никога не си струва усилията.

Стремежът към безделие е един от най-трудолюбивите.

Чистотата на вярата - сънища без завивка.

Без Христос и жадните за вяра могат да станат духовни удавници.

По-трудно е въобще да си доволен от живота, отколкото да му се радваш след премеждие.

Гордостта на къртицата е, че си пробива сама път в живота.

Разваляме настоящето, за да направим бъдещето още по-непоправимо.

Автобиография на еснафа - пребит от бит.

Основният смисъл на живота е да направим в съзнанието си смъртта ако не излишна, то второстепенна.

Ако Бог не те прибере, когато не знаеш къде да отидеш, значи имаш някакъв адрес.

Географията на страха е и извън планетата.

Както и да си изкараш живота, никога не е напълно на показ.

Понякога животът си отива по-бавно, когато върви наопаки.

Приемствеността е неловко извинение за краткотрайността на земния живот.

Разликата между земните и небесните звезди е, че горе няма изкуствени.

Не може да бъде засенчен този, който има манията, че е луна.

Нечовешко е, че винаги има причина да си мизантроп.

Въпросът “Как да живееш” е свързан и с въпроса “Колко”.

Някои никога не се връщат от върха на нахалството.

Винаги остава близо до ума, че безкрайността е необхватна.

Победа е и когато бягството от смъртта не се превръща в маратон.

В упражняването на власт над другите никой не е постигнал съвършенство.

Снобизмът е и инстинкт за робуване.

Предпочитаме да се страхуваме за себе си, отколкото от себе си.

Заплашили сянката, че ще я притиснат с менгеме.

Страхът от смъртта легитимизира злото.

Всяка пандемия доразкрива световния пандемониум.

Човекът е висш бозайник, предразположен към низости.

В карнавала на мечтите повечето са на кокили.

Именно защото човекът не е стока, за него няма гаранционен срок.

Никога не могат да се намерят ключовете за всички клетки в организма ни.

Най-висшето чувство за неудобство е да ти е тясно на душата.

Голямата мисъл винаги си оставя нещо наум.

Долу маските! Но само за тези, които се преструват на филантропи.

Безцветните обичат да се украсяват с партиен цвят.

В школата на живота духът често има неизвинени отсъствия.

Животът е само тренировка - препоръчително е на десетте Божи заповеди.

Безизходицата се разнообразява с нови фалшиви входове.

Когато човек падне в очите си, вижда по-надълбоко.

Запасът на надежди винаги е недостатъчен.

Относителното е отрицание на всяка крайност.

И умората от живота може да се преумори.

Трагедията на духа избягва телесната сцена.

Смъртта е доказателство, че няма безнаказан живот.

Това, което ни отблъсква, може да ни тласне напред.

И достатъчното не стига за цял живот.

Много амбиции висят на косъм от дяволската опашка.

Лошото на въпроса за битието е, че се ражда след отговора.

Нищо не е по-елегантно от тихата смърт.

Всяка истина поражда амбициите на лъжата.

Изповед на смъртта: “Моята болест е животът.”

За да запазиш сърцето си, се иска поне малко безсърдечие.

Безкрайността убива смъртта.

Животът винаги ще е мръсен, защото в миналото има много “очистени” хора.

Облакът на надеждата лесно се разпръсква в мъгла.

Във всяка безрезервност има нещо скрито.

Смъртоносното е пренатоварено с живот.

Отвращението от фактите също заслепява.

Всичко свършва напосоки, защото душата е многостранна.

И да бягаш от себе си са необходими тренировки.

Почти всеки търси в себе си онова, което прелъстява самочувствието му.

Този не е стока - обича да се продава.

“Рибата се вмирисва от главата”. Но не и октоподът - добавила мафията.

И с различни стонове животът е монотонен.

Славата е, за да има подробности в баналността.

Към дълбокото светоусещане принадлежи и житейското претръпване.

Звездобройците са първите статистици.

Колкото повече се разширяват убежденията, толкова по-малко значение имат.

Блез Паскал казва, че крайностите се привличат. Затова доброто и злото се сблъскват, а понякога и се съюзяват.

Хуманизмът е в опасност - хората на изкуството стават нечовешки много.

Изкуството не само иска жертви, но и ги създава.

Клончето на мира е с обран плод.

Любознателността умее и да озлобява.

Любовта е сън, затова сюжетите в него са несвързани.

Когато тайните на миналото управляват настоящето, бъдещето е още по-загадъчно.

Откровеността е вид душевадство.

Ако представата за смъртта не се огъваше, човечеството отдавна щеше да е пречупено.

Всичко е въпрос на време и отговор на временност.

Убиецът извикал: “Дръжте крадеца!”

Вместо разделение на властите, има подялба.

Вампирът подарил капка за кръвопреливане на жертвата си.