СБОГОМ, ВЕРА

Лозан Такев

Вера Ганчева отново ни напомня
своя тих неостарял до днес сюжет
като глътка жажда в бабината стомна,
като песен от забравен в младостта куплет …

Астрид Линдгрен в мисия красива
е сюжет от приказен таван…
Пипи Дългото чорапче си отива
с превода на детския роман …

Като стих от песента на Владо Башев
ще ни връща припевът на верността.
Вдигам с него недопитата си чаша
в литургията за любовта…