БРЮКСЕЛСКА САМОТА

Светослав Нахум

През дългите хладни нощи кленовете край катедралата се люлееха като верни негови стражи. Той, обръщайки се в тесничкото, незалюбено легло, се вслушваше във вятъра от Атлантика, благодареше на скъпите зеленооки приятели, поглеждаше към звездата, кацнала над панически бягащия каменен демон-чучур, и заспиваше на юг.

Това й беше хубавото на малката му мансарда - виждаше се добре голяма част от стария Брюксел, фронтоните, покривите, комините и еркерните върхове над третите етажи, винаги с притъпен край, спокойни и съвършени.

Сутрин го будеха трелите на хора и дълбокият мажор на органа. Тук никога нищо не се променяше. Модерният свят и призраците, здраво стиснали ръцете си, боготворяха шестнадесетия век след Христа.

Телефонът иззвъня като писукащ прилеп. Погледна електронния будилник, беше едва шест и половина сутринта! А и тук, в квартирата, и без друго никой не му звънеше.

Колегите и неколцината приятели имаха само мобилния му номер, приятелка не си беше осигурил. Живееше монотонно, както стотиците други дребни чиновници в апарата на европейската администрация.

- Ало, господин Канелов?

- Аз съм.

- Много се радвам да Ви чуя, казвам се Доницети.

- Wow, като композитора?

- Точно като него.

- А…

- Да, не се познаваме. Но имам едно много интересно предложение за вас.

- …

- Добре, аз съм консултант към Дирекция „Външно финансиране”. Не искам да казвам повече по телефона. Трябва непременно да се срещна с Вас, за да обсъдим нещо от взаимен интерес.

- Ами… Добре… Кога и къде?

- Ако Ви е възможно, малко преди началото на работния ден, в гръцкото кафене, точно на ъгъла срещу Берлемон. Така ще Ви е до офиса, и, предполагам, че ще Ви е максимално удобно.

- Добре, в осем и половина?

- Перфектно. Ще се видим там.

- О’кей.

- Благодаря Ви много!

- Моля. До скоро.

- Да, до скоро. Още веднъж Ви благодаря.

* * *
Гърците току-що бяха отворили кафенето и се суетяха. Един мъкнеше огромна туба със зехтин. Донесоха им горещо кафе с канела, бисквити и вода с лед.

- Господин Каменов, аз съм Ви изключително благодарен, че се съгласихте на тази среща. Уверявам Ви, че няма да съжалявате. Нещата са много сериозни и големи - Доницети беше слаб и върлинест, с гарваново черна коса, гелосана и вчесана назад. Говореше английски донейде сносно, но със силен италиански акцент.

- Ами… Вече доста пъти ми благодарите, а аз не знам…

- Спокойно! - прекъсна го Доницети. - Просто с Вас можем да изкараме пари за цял един живот.

- О, нима?

- Да. Да, да. И пак да. Всичко зависи от самия вас.

- Да не става дума за някаква Интернет-игра или подобна щуротия?

- Не, съвсем не сме се събрали, за да Ви занимаваме маймунщини. Аз съм много, много сериозен играч. Става дума за пряката Ви работа. Вие сте експерт в отдел „Новоприсъединени държави” нали така?

- Съвършено вярно.

- И правите анализи на отделните страни?

- Точно така.

- Включително и на Румъния?

- Включително. Сега вече съвсем не разбирам.

- Само минутка! Ало! - Доницети вдигна звънящия си мобилен телефон. - Да, сър, действам по въпроса; даже в момента съм на среща. Добре, сър. Да, до скоро! - Извинете, Каменов, обаждат ми се големите клечки, с които уреждаме нещата, заради които се виждаме днес с Вас - Доницети се ухили като прясно извадена моцарела, отпи от кафето си и запали черешова пурета. - Искаме от Вас отрицателен анализ относно способностите на Румъния да усвоява европейски фондове.

- Хм, всъщност Румъния се справя доста добре… Още откакто.

- Знаем, знаем, всичко знаем. Иначе нямаше да имаме нужда от Вас. Виждате ли, в двадесет и първия век Мефистофел се храни вече само с анализи. Ха-ха!

- Кой е Мефистофел?

- Та как кой, Европейската комисия, разбира се. Чудовището не взема решение дори за строеж на тоалетна без съответен предварителен анализ и оценка.

- Това е вярно.

- Е vero. Вече сме на прав път.

- Тоест?

- Тоест, ако Вие дадете отрицателно мнение, част от финансирането, предназначено за Румъния, ще бъде прехвърлено към друга държава.

- Коя например?

- Хе-хе. Не се ли досещате?

- Не.

- Ами, да речем, Италия. И малко за Южна Франция сме предвидили. Нали сега вече няма да сме отделни държави, а Европа на регионите, ха-ха!

- Доницети, знаете много добре, че аз не мога да вземам решения!

- Наясно сме. Но Вашите шефове могат и ще вземат.

- Кой? Йесен?

- И той. Има и други, по-нагоре. Не Ви трябва да знаете.

- Не. Ни ми трябва. Само едно не мога да разбера - при това положение, за какво, по дяволите, съм Ви аз?

- Аха-а. Ето за какво: Вашите шефове вземат решение на базата на доклад и анализ, изготвен от експерт под тях. Това ни трябва.

- Хм…

- Ах, да не забравя да уточня: в случая става въпрос за европейско финансиране на стойност около осемдесет-сто милиона евро. Можете ли да си представите вашата комисионна.

- Не.
- Вижте, цялата е десет процента. За Вас сме предвидили един процент. Нали сам разбирате, че големите пари ще отидат по върховете?

- Това го знам.

- И все пак, пресметнете сега набързо колко са един процент от, да речем, осемдесет милиона. Това е минимумът, може да станат и сто, зависи от това колко програми ще бъдат прехвърлени. Засега сме сигурни за дванадесет програми за осемдесет милиона. Има още две спорни, всяка с по четири подкомпонента, те са за около двадесет милиона. Ако се преборим и за тях, стават кръгло сто. Но да бъдем реалисти. Или: един процент от осемдесет милиона прави ни повече, ни по-малко от точно осемстотин хиляди евро. Еха!

- Да, толкова са.

- Та Вие ще си осигурите прекрасен живот! Женен ли сте?

- Не.

- Ами ето, знаете, че тукашните момичета просто търчат след парите. Ще се чудите коя да изберете, ха-ха-ха-ха!

- Така е.

- Значи, какво имаме да умуваме повече?

- Ами…

- Целият съм слух. Но ако ще се пазарите за по-висок процент, дължа да Ви уведомя, че не ми е възможно, дори и да исках. Парите са разпределени, порциите са определени, уговорките са приключили. На лъвовете - лъвския пай. Така е било винаги. Ако искате повече, ще ме принудите да се обърна към друг от Вашия отдел.

- Не, Доницети, съвсем не е това.

- А какво Ви тревожи? Това е възможността на живота Ви. Идва само веднъж. Не я изпускайте да отлети като сън!

- Доницети, аз съм професионалист и не се плаша от предложението Ви. Само че много добре знам, че тези пари не могат да се вземат автоматично. Те се прехвърлят към администрацията, тя обявява конкурси и търгове, и това продължава за определен период. В случая тези програми са от две до четири години всяка. Как ще ми гарантирате тогава сумата, за която говорим?

- Е, да приятелю. Не става веднага. Но изпълнителите на всички строителни и консултантски договори ще бъдат фирми, посочени от нас. Когато парите постъпят по фирмените, сметки, ще се разплатим, спокойно!

- Но това е много време!

- За такава сума чакането си заслужава, повярвайте ми!

Антони Канелов усети, че Доницети иска да играе елементарно с него и да се добере до бърз и лесен мат в четири хода. Това, естествено, го обиди дълбоко.

- Доницети, аз не съм идиот.

- Но…

- Добре, обърнете се към друг тогава, аз съм пас.

- Канелов, моля Ви!

- Тръгвам си. Трябва вече да съм на работното място.

- Добре, веднага можем да Ви дадем четиридесет хиляди под формата на консултантски договор. След като изготвите анализа - още четиридесет. После ще чакате спокойно за големите пари. Става ли?

- Аха, току-що комисионната ми стана нула цяло и един процент, така ли, Доницети?

- Не, не, Антони! Не ме разбирате!

- Да, очевидно не се разбираме. Довиждане! - Канелов стана, хвърли на гърка банкнота от десет евро и се отправи към изхода.

- Но моля Ви, аз ще заплатя кафето! - пъхтеше след него Доницети.

- Все тая, от Вас и без друго няма да видя хаир. По-добре да Ви почерпя за сбогом. Суеверен съм. С Вас най-много да обеднея или да вляза в затвора.

- Но недейте така, Антони!

- Сбогом, Доницети.

Изкара скучен и сив работен ден. Прибра се изтощен и разстроен. Легна си под кленовете, и дори не видя луната, скрита зад стряхата на могъщата катедрала.

Въртя се дълго, стана и изпи хапче за сън. Усети, че Брюксел е изграден от вековен камък, стар и мухлясал. Струваше му се, че и той самият е съграден от старозаветен камък, и му стана студено, самотно и влажно.

После неспокойно заспа, сънувайки суров и тъжен сумрак, от който искаше да избяга в ЧИСТ и честен мрак.

А отвън, откъм улицата, още дълго се дочуваха несретните викове на някоя непрогледнала душа, затворена до гроб в мършавото тяло на злочест пияница.