БОЛКА В ДВЕТЕ МИНУТИ МЪЛЧАНИЕ…

Лозан Такев

БОЛКА В ДВЕТЕ МИНУТИ МЪЛЧАНИЕ…

Май днес вече много хора питат:
„Ей, защо сирени вият в тоя миг?”
И защо стоим смълчани пред убити
за родината,
пред подвига велик?

А дали и друг след време ще напише:
„Мила ми Венето…” в своя път,
и след свойта кратка бащина въздишка
ще отиде за България
на смърт!

Има ли кой знаме да развее
за Отечеството си
и сам за него да умре?
Знамето отдавна е в музея,
няма кой днес да го избере…

И писмото
„Мила ми Венето…”
няма кой днес пак да съчини.
На дедите смъртните завети
са в праха на миналите дни.

А България, почти осиротяла
от герои,
от разстреляни бащи,
и от кости на предците побеляла,
в мен в минутата мълчание
крещи.

Няма кой да чуе песента й.
Няма кой… Светът е вече друг.
Само в химна земен рай днес тя е.
Няма вече нито сърп, ни чук…

Даже чух, сирените ни пречат.
Драскат паметници…
Памет се руши.
Миналото е някъде далече.
И битът ни ще го заглуши…

Днес дъхът ни в две минути спира.
Две минути - срам в единствен ден.
Да си спомним и „Тоз, който не умира!”
И живеещия още в теб и в мен…


ЕПОХА НА ДЕТСТВОТО

На внука Самуил

Да извикаш „Деди”, „Бабо”, „Тати”, „Мами”
и да имаш всички хиляди неща!
От епохата на детството ни няма
по-велико време на света…

Да се гушнеш с тате под юргана,
мама да направи топъл чай…
Ех, каква идилия настана
тая сутрин в истинския рай!

С Мишо после в детската градина
да се сипе бурен детски смях,
а след временната кратка карантина
да се върнеш жив и здрав при тях…

Ти и след години ще се връщаш
в миг с игрите от мечти богат
тука или в дядовата къща
в своя непораснал детски свят…

Детството е твоята държава.
Вечното завръщане е тя,
щом епохата на детството остава
по-голяма и от детската мечта.