ИНВЕРСИЯ

Красимир Машев

Когато времето се разваля
и пушекът пада ниско,
както
в очите ни пада човек,
доверието ни изгубил,
тогава
разбирам, че в линейния свят,
в който
три е по-голямо от две,
но по-малко от четири
е причина
да дерайлират влакове
и куршумите да убиват.
Когато времето се разваля
шумът от нощния влак,
пресичащ полето
тежи над земята, понеже
атмосферната инверсия
пречи
да се издигне нагоре
към дъното на небето…