ПРОЛЕТНА ПЕСЕН

Григор Угаров

Вятърът лудува
в сънената шума.
Млад овчар надува
свирката по друма.

Медни хлопатари
песни са запели,
младите овчари
стадо са повели.

Галено капчука
звънка, звънка, звънка.
Светла пролет пука
над полята вънка.

В нивите зарито
буйно се надига
ново златно жито.
Пее чучулига:

- Скоро ще изкласи,
стягайте хармани,
всички сиромаси
с питка ще нахрани.

Нейде локарина
тихо й отвръща:
- Зимата отмина,
лятото се връща!

——————————

в. „За нашето дете”, бр. 16, 1938 г.