РУСКИ ПАМЕТНИЦИ

Никола Фурнаджиев

В полетата на родната страна,
живяла векове под турско иго,
и в преспите на Стара планина
днес паметници стари се издигат.

Белеят те край Плевен и Дъбник,
на Шипка горе, близо до Елена -
вред, де с кръвта на руския войник
земята ни свещена е поена.

Те спомнят на признателния внук
за битките, донесли свободата,
а подир тоя спомен идва друг -
за паметната септемврийска дата.

И необятни небеса блестят,
и пъпките на клоните се пукат,
и чудно е да имаш верен брат,
що никога не е далеч оттука.