БРАК ПО …КАРАНТИНА

Лозан Такев

БРАК ПО …КАРАНТИНА

По време на грип е възможно
да чуем и брачния химн…
А после през брачното ложе
да минем един по един…


ИЗВЪНРЕДНО ЛЕЧЕНИЕ

Тъй ме научиха простите хора -
селяни трезви от нашия град:
Вирус с ракия успях да преборя,
мамка му стара - вируса Гад…

Много ваксина изпих, да опазя
дробове бели и гърло от гроб…
Вчера след скенера докторът каза:
- Вече лекуваме черния дроб!


НОВ ГРИПЕН ЩАМ

Тоя гаден грипен вирус колко много ни дължи!
Как ваксина да избирам между толкова лъжи!?
Как да вярвам на процента „заразени” и в смъртта!
Как, кажете ми в момента, да разчитам на властта!
Как да вярвам на експерта и на брифинга през час
като тяхната оферта срива вътрешния глас!?
А имунната система няма хъс и няма кръв…
В посттоталитарно време преходът ни бе такъв…
Как да вярвам в спекуланта и на политик-търгаш!
Вирусът е и в таланта на стражар и на апаш…
Тоя вирус ненадеен чакал пик в прогноза днес.
Той у нас ще надживее всеки медицински тест.
Тоя вирус ще напомня грипа, който в клип видях
като атомната бомба, като бивш отминал страх…
Паника е точна дума. Паника - световен стрес…
Тоя вирус помежду ни има настоящ адрес.
Тоя вирус е Корона - Ковид 19, знам …
Не натиснем ли бутона, ще последваме Ухан…
Как през пункта да преминем с вируса непобедим!
Свикнем ли и с карантина, щамът е неизлечим…

27 март 2020 г.


ПАРАДОКС

Свят модерен.
Вирус градски…
Гад неверен.
Ходим с маски…

Болест градска.
И без чувства!
А в селата
не ни пускат!?


НОВИ МЕРКИ

Е, иди, че ги и разбери
всички получени проби…
Виж, в Европа давали пари,
а тук - и сирени, и глоби…


ПЪТ ЗА НИКЪДЕ

Имаме ограничена програма.
Както събрани сме най-много двама,
вече се движим един по един…
Някога пътят ни водел към храма,
днес - към аптека и магазин…