ПРАЗНИК

Цветан Розов

Четиримата алпинисти изкачиха с последни сили високия и стръмен връх. Тяхното немощно “ура” от победата бе заглушено от бодрите гласове на множеството техни колеги и приятели, появили се изневиделица.

- Не може да бъде! Сън ли е или ви има? - пошепна водачът.

- Има ни, бе! Ние сме! Дойдохме да ви посрещнем и приветстваме! Вашата победа е и наша! Вие сте нашата гордост!… - започнаха да го уверяват от различни страни.

- Радвам се, че оправдахте нашето доверие! - започна приветствието си шефът на туристическото дружество. - Не случайно поехме риска и отпуснахме средства за вашето оборудване. Затова решихме да организираме настоящето тържество и първи да ви приветстваме, защото бяхме сигурни, че ще се справите с покоряването на върха. Поканили сме и представители на медиите, дори във ваша чест сме приготвили в хижата пищен коктейл…

- Но с какво дойдохте?

- С лифта!