ДА ЖИВЕЕ СОЦИАЛИЗМЪТ!

Денчо Владимиров

Сигурно така ще се извикат радостно и с облекчение жителите на бедстващия Перник, когато по чешмите им потече обещаната вода от язовир „Белмекен”, от емблематичната, сътворена през съзидателния социализъм каскада „Белмекен -Сестримо”, една от най-големите и модерни в света.

Истинска епопея от историята на народа ни бе нейното изграждане, което и аз съпричастно следях през ония славни години като журналист в окръжния вестник „Септемврийско знаме” в Пазарджик.

Като млад завеждащ, едва на 27 години, отдел „Информация” на вестника, всеки ден получавах информации за публикация от кореспондентите ни в каскадата Марин Манчоров и Делчо Луканов и така узнавах за истинския трудов героизъм на строителите, хора от цялата страна.

За тази епопея години наред бяха публикувани във вестника ни стотици очерци и репортажи, останаха съхранени за поколенията делата на славни хора като онзи герой на социалистическия труд, който поразен от болестта на Бюргер, с отрязани да коленете крака, като истински строителен Мересиев, продължаваше да ръководи своята строителна бригада, сочена за пример и в света.

Чуждите специалисти, които също помагаха за строителството, бяха възхитени от този съзидателен порив на българите, които събраха мощта от водите на планината за енергия, мелиорация, за национална сигурност и просперитет.

Така се роди през 70-те години на миналия век и първата ми отпечатана във вестник повест за деца „Море в планината” с посвещение „На героичните строители на каскада „Белмекен Сестримо”.

Впоследствие повестта видя бял свят и като книга, която се четеше с интерес от децата и някои от тях отивайки на ваканция в планината, оказа се, неизменно слагали в багажа си и моята книжка с новаторските илюстрации на художничката Паша Владова.

И ето, сега с особено вълнение научих новината, че чистата планинска вода от Белмекен ще потече спасително и към бедстващите хора от Перник и се надявам те да почетат с признателност сътворителите на този голям адрес на социалистическото съзидание в България - каскадата „Белмекен-Сестримо”.