С ОБИЧ КЪМ СИНЯТА СТИХИЯ…

Златимир Коларов

Георги Н. Николов е утвърдено име в българската литературна критика, член е на Съюза на българските писатели, литературовед с безспорен национален принос за поддържане на тесни връзки с автори от българската диаспора в чужбина и за популяризиране на българската литература и на съвременни български поети и белетристи по света - в Северна и Южна Америка, Европа, Австралия.

Книгата му „Българското море в сърцето на времето” приятно изненадва и интелектуално провокира със своя необичаен и интересен поглед върху една малко позната и недостатъчно дискутирана в литературната ни критика тема за български автори-маринисти, техни писания в различни литературни издания от Възраждането до наши дни.

Не само това - с колекционерска отдаденост и изследователска страст Георги Н. Николов е търсил, събирал и цитира текстове от вестници, книги, документи, правилници, ръководства, кодекси и препоръки от средата на по-миналия век относно организирането, реализирането, правилата на морската организация, корабостроене, търговия, движение и др., цитирайки откъслечни и подробни оригинални и преводни текстове, мнения, статии, пътеписи, информации, закони, препоръки от тогава и след това.

Цитирани и анализирани са поети-класици и творби от Йоан Екзарх, по-късно - Иван Вазов, до Вапцаров, Кирил Христов, Иван Пейчев, Христо Фотев и други съвременни поети.

Специално внимание е отделено на българските поетеси-маринистки и техните нежни и затрогващи творби - Елисавета Багряна, Дора Габе, Яна Язова и др. Цитирани са и примери, посветени на морската тема от фолклора и фолклористи.

Задълбочено и подробно авторът е проучил огромен брой литературни, практически и административни документи, ясно и компетентно анализира информацията, получена от тях.

Интерес представлява как е успял да се домогне до толкова голям брой различни оригинални, автентични и самобитни източници; навярно подбирането на материала и написването на труда му е отнело години, ако не и десетилетия.

Като научен, което предполага в известна степен сух и безинтересен, в случая стилът е четивен, стегнат, лек за възприемане и достъпен, което го прави подходящ за възможно най-широк читателски кръг - от историци и литературоведи, до любители и редови читатели.

Творбата е своеобразен паноптикум на безбрежната тема за морето и нашето място в него - по-точно на нашите предшественици в морето.

Тя ще радва литературоведите, историците и читателите от различни възрасти сега и в бъдеще като книга-изследване, проучване, памет и оценки на бурното и противоречиво наше морско минало и настояще, отразено в документи и творби на поети, белетристи и публицисти-маринисти.