Михаил Килдяшов

Михаил Александрович Килдяшов (Михаил Александрович Кильдяшов) е руски поет, публицист, литературен критик. Кандидат на филологическите науки. Секретар на Съюза на писателите на Русия, член на Обществената камара на Оренбургска област, председател на регионалния клон на Оренбург на Изборския клуб. Постоянен член на Изборския клуб. Роден през 1986 г. в Кострома. Завършил е филологическия и културологичния факултет на Оренбургския държавен педагогически университет, аспирантура в православния хуманитарен университет „Св. Тихон”. Защитава дисертация на тема: „Интертекстосферата на P. A. Флоренски (езикови аспекти).” От 2009 г. до 2013 г. преподава в Оренбургския държавен педагогически университет. От 2014 г. до 2018 г. е председател на Регионалната организация за писателите в Оренбург на Съюза на писателите на Русия. Член на редколегията на списанието „Оренбургска заря”. Публикува в антологиите „Руска поезия на XXI век”, „Ти помниш ли, Русия, как беше всичко”, „Молитвите на руските поети”, „И ние ще те спасим, руска реч, велико руско слово…”, „Приятели, прекрасен е съюзът ни! .. „; в списанията: „Изборский клуб”, „Москва”, „Литературная учеба”, „Покров”, „Наследник”, „Русское эхо”, „Брега Тавриды”, „Бийский вестник”; в алманасите „День поэзии”, „Гостиный двор”; във вестниците „Завтра”, „Литературная газета”, „Русский вестник”, „Литературная Россия”, „Слово”, „День литературы”, „Российский писатель”, „Оренбуржье”, „Вечерний Оренбург”. Автор е на книгите с поезия: „Ковчег”, „Страст”, на публицистичната: „Словото запазва всичко”, на монографията „Александр Проханов - ловец истории”. Лауреат на Международния форум на славянските изкуства „Золотой Витязь”, на Пушкинския литературен конкурс „Капитанската дъщеря”, на регионалната литературна награда „П. И. Ричков”.


Публикации:


Поезия:

ДУМИ/ превод: Елка Няголова/ брой 122 ноември 2019


Критика:

ВРЕМЕ Е ДА ИЗМОЛВАМЕ СТИХОВЕ/ автор: Михаил Килдяшов/ брой 122 ноември 2019