КЛАДЕНЕЦЪТ НА ДРУГОСЕЛЕЦА

Йордан Петров

Беше много, много отдавна. Малкото курортно селце още нямаше свой хан. Топлите лековити извори, известни още от римско време, бяха разнесли славата му надалече. Тук имаше две бани с минерална вода.

Едната я наричаха “Модерната баня”, която бе с душове и вани - истинска новост по онова време. Другата баня всички наричаха - Червената. Тя бе с по-гореща вода. Потнеше ли се човек в нея, излизаше червен като рак. Оттам бе и името й. Тук идваха много хора, но хан в курортното селище нямаше. Никой не се захващаше да го построи. Затова трябваше голяма и пълна кесия. А местните хора не се решаваха да започнат нещо ново и непознато.

Но един ден в селото се появи другоселец - улегнал и спокоен мъж на около четиридесет години. Не бе случаен човек и случайно не бе дошъл.

С пристигането му се разчу, че той ще гради хан. Името му бе Стойчо, но всички му викаха Другоселеца. Мъжът поразпита тук-там и купи земя за строеж. Тя бе накрая на селото - покрай реката, но  достатъчна, за да се построи голям хан.

Другоселеца нае строители, които подравниха мястото, изкопаха основите и започнаха да градят. Вода вземаха от близката река. През лятото тя почти пресъхваше, но тук-там оставаха по-дълбоки гьолчета с надвисналите над тях кичести върби.

Новият предприемач поиска в двора на хана си да има и кладенец. Той дълго търси майстори-копачи. Намери трима. Говори с тях и нашироко ги разпитва къде са копали, колко кладенци са направили, как ги изграждат, колко надница искат. Накрая остана най-важното - за колко време ще изкопаят кладенеца. Те казаха, че ще копаят без почивка, докато излезе вода, но и надницата трябва да е голяма.

- Съгласен съм. - рече Другоселеца. - И двойно ще ви платя, но само при условие, че излезе вода там, където аз искам.

- Ами ако не излезе? - усъмниха се майсторите. - Ако не се появи вода, трудът ни ще отиде на халос.

- Не може да няма вода! - упорито каза Другоселеца. - Водоносният слой може да е надълбоко, но го има! Искам да стигнете до него и да го пробиете. Ще ви храня, ще ви поя като големи майстори, но вода искам точно на това място - и той посочи към  предната част на хана, недалеч от големия къпинов храст.

Един от майсторите взе две лескови закривени пръчки и започна да обхожда наоколо. Но пръчките не помръдваха в ръцете му. Тогава отиде на двайсетина метра встрани и те неочаквано се завъртяха.

- Другоселецо, - рече майсторът, - водата не е там, където ти искаш, а ето тук. И тук можем до една седмица да ти построим кладенец.

- Не! - рече Другоселецът. - Водата искам да бъде тук - и той пак посочи къпиновия храст. - Затова ще ви платя два пъти повече, отколкото казах. Ако ще се отказвате - отказвайте се още сега. За тези пари ще се намерят други майстори.

Тримата помислиха, помислиха и се съгласиха. Наистина Другоселеца бе щедър. Много щедър, но твърде упорит човек. Като каза: “Тук искам кладенеца!” - и край.

Копачите повикаха и четвърти човек, та по-бързо да свършат и да вземат парите. Копаеха мъжки - от тъмно до тъмно. Докато преминат горния пласт на почвата бе лесно. Макар и камениста, тя все пак се копаеше, но когато свърши, се появи скала от варовик. Той бе на пластове - мек, който можеше да се копае и твърд, който се разбиваше трудно дори с взрив. Затова дълбочината на кладенеца напредваше бавно. Особено трудно стана след десетия метър.

Там твърдата скала се оказа почти два метра. В нея и отворите за фишеците едва се пробиваха. А и много време отнемаше правенето на взривните дупки. Оглушителните гърмежи разтърсваха всичко наоколо. Макар и с много труд кладенецът ставаше все по-дълбок - толкова дълбоко по този край никой досега не бе копал! Времето се търкаляше неумолимо. Лятото се преполови, а до есента и нейните дъждове оставаха броени дни.

През есента трудно се копае кладенец. Дъждовните води навлизат в изкопа и пречат. Очевидно трябваше да се бърза. Дълбочината на изкопа надмина петнадесет метра. По тези места, ако на такава дълбочина не излезеше вода, майсторите засипваха мястото и копаеха другаде. Но Другоселеца искаше кладенецът да бъде тук и никъде другаде - до големия къпинов храст.

Копачите работеха без почивка и през неделните дни, но дъното на дълбоката дупка оставаше все така сухо.

- Тъй и тъй! - рекоха му те. - Плати ни половината от уговорката и ни освободи. Тука сто на сто - няма вода! Ето и лесковите пръчки - още не мръдват. Пък ти, ако искаш, вземи си други майстори.

- Ние се договорихме! - рече Другоселеца. - Плащам ви царски, но искам  своето. Ако си тръгнете сега, нищо няма да получите.

- Ама, как тъй, бе Другоселец? Ние се изпотрепахме! Казахме ти: вода тук няма! Казахме ти къде е точно водата, ама ти там не щеш кладенец. Не вземаш от дума!

Копачите на кладенеца бяха много огорчени.

- Ни труда ни признаваш, ни майсторлъка. Друга година по това време изкопавахме по два-три кладенеца - вземахме си парите и край!

- Довършете този и ще вземете пари не за два, а за четири кладенеца. Аз толкова ще платя.

- Ти ще ни платиш, ама на нас душа не ни остана. Вече подминахме двайсетия метър.

- Ще я стискате тази ваша душа! Ще я стискате! Вие какво: на последния метър ли ще се откажете? Копайте още, може пък до водата и метър да няма.

- Ами ако изобщо не излезе вода?

- Ще излезе! - врътваше упорито глава Другоселеца. - Водоносен слой не може да няма, щом са наблизо тези планини - и той сочеше започващите хълмове и надигащата се все по-нагоре голяма планинска верига. - Водата от тези върхове къде отива?

Майсторите наведоха глави и отидоха до дълбоката и суха дупка. Тази дупка сякаш ги отвеждаше в Долната Земя. А Долната Земя бе скалиста и суха като пустиня. Те въздъхнаха дълбоко и пак за почнаха работа. Двама слязоха долу, а двама останаха горе. Мина още една седмица, но дъното на кладенеца бе все така сухо и сухо!

Един ден майсторите седнаха да починат върху изкопания чакъл, мърмореха и люто псуваха кладенеца на Другоселеца. Изведнъж най-младият от тях се досети нещо … Мисълта бе коварна, но вече имаха изход! Всички веднага я приеха, защото изтерзани от напразния труд бяха готови на всичко!

Този ден копачите се престориха, че привършват работата и си тръгнаха по-рано. У дома те веднага си легнаха да спят, а посред нощ станаха тихомълком и се събраха пред зейналата дупка на сухия кладенец в строящия се хан. Грабнаха кофите, с които зидарите носеха вода, напълниха ги от вирчето наблизо и изляха водата от тях в чернеещата се дупка. След това се върнаха отново и отново. Цяла нощ копачите на кладенеца носиха вода и я сипваха в гърлото на сухия кладенец. Цяла нощ те наливаха вода в дупката, от която цяло лято бяха вадили само камъни и сух чакъл. На сутринта  - уморени и недоспали седнаха да почиват. Така ги свариха зидарите, които всеки ден идваха и рано започваха  да работят.

- Как сте, майстори? - запита ги един чирак. - Ще я подкарваме ли и днеска?

- Да я подкараме, ама на вашата работа се види краят, а на нашата - хич се не види!

- Ако рече Господ - и вашата скоро ще свърши.

- Абе и днеска ще копаем - няма как! - рече този, който  измисли да напълнят кладенеца от реката и добави: - Но не излезе ли вода - ще си ходим! Много се застояхме тук. Друг път за тези месеци колко кладенци сме правили.

Двама от копачите се вързаха с въже и се приготвиха да слизат в дупката. Когато забелязаха да се задава Другоселеца, те се спуснаха един по един да работят. Собственикът на хана приближи, поздрави работниците и се отправи към кладенеца. Точно тогава отдолу се чуха приглушени викове:

- Вода! Водата излезе!

- Ще ни залее - дръпнете въжетата!

Веднага се насъбраха любопитни. Макарата на скрипеца се завъртя бързо и единият копач излезе мокър до кръста. Другият също бе вир-вода, но ухилен до уши:

- Ей така - бликна водата! - показа той и вдигна двете си ръце. - Като фонтан изригна!

Другоселецът дойде и се надвеси над дупката. Копачите го заобиколиха и рекоха:

- Другоселец, ти искаше вода. Ето ти вода! Плащай, каквото обеща! Душата ни извади за тая вода. Сега давай парите!

- Аз думата си не кърша! - отвърна Другоселеца. - Това, което съм ви обещал - си е ваше! Само ми кажете откъде и как бликна водата?

- Не видяхме точно, защото бе тъмно - каза единият от копачите.

- Хайде, сега! Нали имате лампи? Кажете ми: когато водата се появи - какво правехте вие?

- Аз копаех.

- Аз ринех с лопата.

- Брей, значи сте работили и двамата.

- Точно тъй! - рекоха копачите.

- А аз знам, че когато единият копае, другият не може да рине, защото пространството долу е малко. Така ли е?

Мокрите копачи замълчаха.

- Тясно е долу - бавно каза Другоселеца. - Единият копае, другият стои и, за да не пречи чака зад гърба му. Та, когато излезе водата - вие ринехте или копахте?

- Ринехме - казваше първият копач.

- Копаехме! - твърдеше другият.

- Къде ви са инструментите?

- Ето ги.

- Тези ли? Че, те са съвсем сухи.

- Ние първо тях извадихме от кладенеца

- Браво! - рече Другоселеца. - Много сте пъргави. Целите сте мокри, а кирката и лопата - сухи?

Копачите на кладенеца се спогледаха. Тяхното представление не мина тъй, както си го представяха. В този момент те се проклинаха, че направиха такъв досаден пропуск с инструмента. Бяха забравили да го спуснат - нали нямаше да им трябва. А Другоселеца не бе вчерашен:

- Я, елате двамата! - извика той мокрите копачи в малката барака, където пазеха инструмента и майсторите се преобличаха.

- Кой пръв видя водата?

- Аз! - каза мокрият до кръста.

- Другият да излезе. - заповяда предприемачът. - Да чака до кладенеца.

И той се обърна към останалия при него:

- Откъде се появи водата?

- От дъното.

- От дупка или от цепнатина?

- От дупка.

- Колко голяма?

- Толкова! - копачът показа едната си шепа.

- А може би - толкова? - свали си калпака Другоселеца и го обърна.

- Не. Толкова! - копачът държеше дланта си все така обърната нагоре

- Със струя ли бликна или бавно потече?

- Със струя.

- Водата докъде ви стигна там - долу?

- До кръста.

- За колко време?

- Ами, докато спуснат въжето.

- Че то въжето е винаги до вас? - поклати глава Другоселеца. -  Вързано е на забито над главите ви желязо… А сега си върви! Да влезе другият.

На втория копач Другоселеца зададе почти същите въпроси:

- Видя ли откъде излезе водата?

- Видях.

- Другарят ти каза, че било от една цепнатина, от пролука някаква?

- Да, от пролука беше! - хвана се на уловката вторият копач.

- Колко голяма? Колкото да пъхнеш нож или длан?

- Голяма - колкото длан.

- Цепнатина казваш, че е. Не дупка.

- Цепнатина - потвърди питаният.

- Достатъчно. Върви си! - рече Другоселеца.

Той стана. На вид изглеждаше спокоен, но вътрешно кипеше. Тези копачи го лъжеха безогледно и той трябваше да разбере какво са направили и да ги накаже. Затова отиде до наобиколилите дупката майстори и каза:

- Започвайте да вадите водата, докато изпразните кладенеца. Искам да видя откъде точно извира водата - от дупка, от цепнатина ли, бавно ли навира или струи леко нагоре!

- Ама, тя, водата, е много! Няма да успеем да я изгребем, щото постоянно извира.

- Ако до два дни не успеете да изгребете водата - на третия ще ви дам обещаните пари. А сега се залавяйте за кофите. Ще ви дам и помощници.

Копачите се спогледаха. Затътриха се бавно и с неохота към изкопа. Те не бяха спали цяла нощ. Още повече знаеха какво щеше да стане като изгребат водата.

- Ама, вие - какво? - възкликна Другоселеца. - Май твърде не се радвате, че днеска е излязла вода? - усмихна се той.

Копачите нищо не отвърнаха и без никакво желание посегнаха към кофите. До края на деня кладенецът беше изчерпан. Изгребаха и последната кална утайка.

- Няма ли повече вода? - попита Другоселеца. - Нали извираше като фонтан?

Копачите мълчаха и едва се държаха на краката си, скапани от умора и срам. Накрая си признаха. Казаха  всичко и помолиха Другоселеца да им даде поне половината пари. Изпотрепали се с тоя кладенец, не може ли повече да издържат и затуй излъгали. Нека им прости, ако може!

Другоселеца не им прости лъжата, но им плати и каза да си вървят. Намери нови майстори. Те работиха само един ден и на другия - от пробитата скала бликна вода, много вода! Тя се надигна и изведнъж заля прокопаното почти наполовина. Майсторите трудно иззидаха двайсет и триметровата дупка. Те черпеха вода и зидаха, зидаха и черпеха вода, докато кладенецът стана готов. Водата в него бе толкова много, че постепенно го заля и само два метра до повърхността бяха без вода. Другоселеца не пита този път откъде извира водата - нямаше нужда.

Хората от селото също харесаха студената кладенчова вода в новия хан. Те я предпочитаха пред водата от всички други кладенци. Тук идваше цялото село. Тънка върволичка от хора винаги вървеше или се връщаше от хана и всеки отседнал пътник отначало се дивеше на това. После сам не се стърпяваше и отиваше при кладенеца. Там той отпиваше вода от широко медно канче, което винаги висеше на пирон на кладенчовия чардак и омайващата свежест от далечните планински върхове го завладяваше. С нескрито възхищение той гледаше как мъже, жени и моми пълнят стомни и менци с плискаща ведрина. Така тя отиваше във всеки дом. Местните селяни се възхищаваха на пивката вода и хвалеха кладенеца на другоселеца. Тънката върволичка от хора, с менци и стомни в ръце не свършваше през целия ден и се точеше неспирно. Всеки искаше да има частица от плискащата ведрина в своя дом.

Минаха години. Другоселеца умря. Стихиен пожар унищожи хана, но кладенецът остана. Заедно с него остана и тази история - историята за дълбокия кладенец на Другоселеца до големия къпинов храст.