ЕСЕН

Лозан Такев

Валят стихове.
Класически,
бели…
Метафори капят
из калните локви…
И в тях се оглеждат
в златисти недели
надеждите боси
и нови посоки.

Валят стихове.
Дъждът е пороен.
И пак между капките
тичат децата.
Светът е такъв.
Дъждът неспокоен
субужда за оран отново
земята…

Валят стихове.
Класически,
бели…
Метафори плуват
в дъжда сред листата.
И пак есента
тръгва в свойте недели ,
догонила тъжно
пак песен позната…

Валят стихове.
Сред римите тича
прогизнал сред сушата лятна
животът.
Остават ни само май
песните птичи .
И само поетът край тях
е самотник…

25 октомври 2019 г.