ГАТАНКА

Радой Киров

Щом са сити
огласяват
пътищата,
мир не дават
на тревите.
Скачат, пеят
из полето
и щастливо
си живеят
всяко лято.
Ала зима
щом настане,
кой ли злата
участ има -
да ги храни?

——————————

в. „За нашето дете”, бр. 23, 1938 г.