КОПНЕЖ

Георги Хрусанов

КОПНЕЖ

Сведи се над мене,
безгрешнице-майко,
и песен любима в нощта ми запей!
От спомени странни
душа уморена
за близост сърдечна отдавна копней!

Сведи се над мене,
лъча от небето,
и в розови мрежи крила олюлей!
В неволи и жалби
душа изтерзана
за слънце и волност с години копней.

Сведи се над мене,
о, гръм буреносен!
И нека гласът ти в простора вилней.
От скърби и вопли
сърце уморено
за буря и пламък с години копней.

——————————

ПОЕТ

На мраморен ручей
печалните песни
в самотната вечер изтихо звънят,
и кротко вълните
в просъница нежна
забравени думи спокойно шептят:

- Ти мина печален
житейските друми,
охулен и гонен от свои врази,
тълпа тъмноока
ръка не отпусна
с Христовия жребий и теб да срази.

И ето ти пътя:
трънлив и безлюден,
развихрена буря из него вилней.
Във златни съсъди
обиди събирай
и в мъка нетленна живот изживей!

——————————

РОМАНТИЧНА ПЕСЕН

Покрусена вечер
одежди разстила,
рой птички отлитат към южни страни.
Крайпътните рози
въздишат и плачат…
О, скръбни въздишки за минали дни!

Далеко в тъмата
безследно се губи
на радост любима незнайния път.
По него изтихо
отгласи блуждаят…
О, сълзи сиротни на спомена скъп!

Окапват листата
на есен печална,
среднощният вятър в полята звъни.
Разплакани птици
път дълъг поемат…
О, спомени скъпи за хубави дни!

——————————

в. „Литературен час”, г. 2, бр. 26, 11.03.1936 г.


ОРАЧ

Възпламват в лека пара над земята
на утрото червените лъчи
и ти с любов възкръснала в душата
чертаеш вече първите бразди.

Просторите сред пламъци червени
надигат свойте пламнали гърди
и с росен дъх тревите напоени
люлеят топли утринни зори.

Ори, орачо! Хвърляй семената
дълбоко в черноземните бразди,
от всяко семе, паднало в земята
за златна жетва плод ще се роди.

И ти ще тръгнеш весел из нивята
да женеш тежки пълни класове
и твоето сърце под небесата
ще пий лазур от светли брегове.

——————————

в. „Литературен живот”, г. 1, бр. 16, 24.01.1941 г.