КОЛКО МОГЪЩА И КОЛКО БЕЗЗАЩИТНА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЧИСТАТА ДУША

Елена Алекова

Думи за книгата „Шепотът зелен на необята” на Марина Матеева

Национален литературен салон „Старинният файтон”
28 март 2019 г.

Поезията на Марина Матеева е различна от поезията, която днес се твори като цяло. Не се осланя на каквито и да е лирически финтифлюшки и патерици, за да стигне до човека и да развълнува и преобърне душата му.

Разчита на чистото внушение. Всичко е едно към едно. Като на длан. Чети и се възхищавай на простотата и непосредността. Пий от извора, а не през тръби-чешми, затлачени от най-различни наноси, струпвания, ръждавини.

Харесвам това, което Марина Матеева пише откакто я познавам и до днес. Има в нея - и някога, и сега - нещо подкупващо, по детски чисто, добро. Обичам нейната родена в ранното утро поезия. С много слънце, лъчи, искрящи в капчиците роса, в тревите, листата и бистроструйните потоци. Чичопей отнякъде се обажда. И славей пее.

След мигове ще гръмне целият птичи хор и въздухът ще зажужи. Чака ни ведър, жизнерадостен, жизнеутвърждаващ ден. Вълшебство и искрина. Лошото не че е победено. Лошото още не е било на света. Няма добро и зло. Има само добро.

* * *
Познавам хора, които веднага ще изкоментират, че си измислям, че това, което говоря, няма нищо общо с поезията на Марина Матеева: как така няма добро и зло и няма лошо? Има! И още как… Че не съм я доразбрала, доусетила, допочувствала, допрочела… Какви са онези „градушки ледени и черни мълнии” („Завръщане”), ако всичко е добро? Какви са онези камъни, които жулят коленете, и копривата, от която ръцете пламтят?

И откъде са онези „всички смърти” по тутраканските полета с почернелите от кръв есенни треви, „онзи кървав нощен ураган”, „пътеките куршумени” и „адът, слязъл долу на брега” („Балада за несбъдната жътва”)?

Онези „черни дни” за село Ъглен откъде са, та все още „прозрачни ръце на скърбящи жени / овъглен кръст в скалата рисуват” („Ъглен”)? Откъде е предателството, което идва „като река” и „колкото от по-високо идва, / по-мощна става, сто пъти по-зла / в очакване на кървава коситба”, и онази омраза с „катранени коси”, от която „българският тържествуващ ден / удавя се в мълчания злокобни” („Помнете Лобната скала”)? И защо са онези трудни въпроси, от които се сепваме и на които май не винаги намираме отговор:

Колко пъти със дума сме стоплили мокро огнище,
колко зими делихме с приятел, премръзнал от студ,
и кога за последно показахме милост към нищите
или плакахме дълго с човека, съсипан от скръб?
/„Звук”/

Бих изреждала още, но и това е достатъчно. И все пак…

Когато водопадът зашуми
в зеленото предпролетно безумие,
и водни блясъци като сачми
прорежат нашите неясни думи,
когато всички зимни върхове
изплачат свойте спомени за зимата,
когато безподобни дъждове
отмият злото, дето в нас го има…
(…)
тогава ще усетим пролетта,
която идва първо във душите ни,
ще си припомним стих за обичта,
която някъде сме запокитили,
ще съберем във шепи облак син
и звездни очертания на блянове,
ще зазвъни небесен клавесин
и пътищата си ще разпознаем…
/„Преди Цветница”/

* * *
Това според Марина Матеева с случва преди Цветница. Преди Цветница се случват чудеса. Но те се случват вероятно и защото има все още такива хора, в които крее онова райско състояние на духа отпреди човекът да е посегнал към дървото за познаване на добро и зло, т.е. към дървото на смъртта.

И Марина Матеева е една от тези хора. В душата й няма мрак. Само светлина. И хората, които среща, са такива - от светлина. Или поне отварят /излъчват светлината си при срещата с нея, обръщат светлата си половина.

И само хората ли? И всяко нещо, до което се докосне, отваря /излъчва светлината си за нея. Майка й е „увенчана с ореоли от разцъфнали череши” и „се усмихва в бяло / разцъфтяло / наметало” („Пролетна молитва”); „шепотът зелен на необята / …разтваря слънчеви врати” („Завръщане”) пред баща й; синът й Матей е „светло момче с тъмнорусо немирно перчемче” („Съзвездие Козирог”); в селцето на баба и дядо й къщите светят „с топли зелени прозорци” („Залез”), а зиме небето от звездите е златно („Януари”); скалите на Родопа „разплискват светлина” („Планина”); а отвъд есента дори „конете ще бъдат предвестници на светлина, / червения изгрев ще носят във пламнали гриви” („Отвъд есента”); и зимата искри, и снегът…

Снегът е стих във бяло, вдъхновен
от нечие божествено мълчание.
Премрежва залеза изпепелен
и го превръща в сребърно сияние.
/„Стих в бяло”/

Светлината е навсякъде. Дори в най-тъмната същност, в най-тъмната пещера отвъд тъмнината се е притаила светлина и чака някой да я открие и разкрие.

Ето, в пещерата с пазителя на входа поетесата се разхожда с изтръпнало сърце и вижда как тук, далече от светлината на деня, „стените са пресъхнали лилави водопади”, сред тях „никнат странни пещерни цветя” и летят прилепи - „черни ладии, обречени на доживотна самота”.

Но най-неочаквано пещерата й показва скритата си същност:

А после става светло и дори е страшно някак си,
когато пещерата пълни се със светлина.
И виждаш ги - очите Божии над теб са точно, бляскави,
и те пронизват от високата стена.
/„Пещерата”/

Същевременно, тази светлина от пещерата не остава сама по себе си и в себе си - преминава в живота и става живот:

А пещерата те обгръща в тишина,
с въпроси безответни те обгръща.
Остава в тебе Божията светлина -
безкрайна.
Безначална.
И могъща.
/„Пещерата”/

Нещо първозаветно, първозданно и могъщо вее от тази картина. В съзнанието ни - поне в моето съзнание! - веднага се понасят онези първи стихове от Библията, бележещи сътворяването на света:

„В начало Бог сътвори небето и земята. А земята беше безвидна и пуста; тъмнина се разстилаше над бездната, и Дух Божий се носеше над водата. Рече Бог: да бъде светлина. И биде светлина”.
(Първа книга Моисеева - Битие 1:1-3)

Като се замислиш… Откъде се е появила тази светлина изсред тъмнината, ако не е съществувала изначално в нея? Това дори не може да се нарече риторичен въпрос, защото отговорът, макар и да се съдържа в него, е само предполагаем (явно не ни е дадено да знаем отговорите на някои въпроси, а само да ги предчувстваме). Светлината пълни живота с битие и всъщност е първотласък на живота.

Четейки стихотворението на Марина Матеева „Пещерата”, някак неволно и неусетно се замисляш и над загадъчната природа на минералите, които в сърцевината си сякаш са запечатали миговете на Сътворението на света и го съхраняват и до днес.

Дали и ДНК-молекулата на всеки човек не е запечатала в себе си тези мигове и всеки от нас - в най-съкровената си същина не ги носи, за да избликнат понякога на повърхността ей тъй, през небрежен стих или през невинния въпрос на дете?

Досущ както е при Марина Матеева. Нейната поезия е толкова чиста, толкова искряща, толкова непосредна, толкова проста и простичка. Без смокинови листа. Без покривала.

Без мъгливости и смуглявини, словесни и всякакви други. Затова дори хората, които среща по пътя си, са хора на светлината, защото самата тя е дете на светлината, защото разкрива на света през себе си светлината - Божията светлина.

Тези хора сочат преките пътеки към храма, към Бога - в буквален и в преносен смисъл, но главно в буквален:

И последвахме пътя, посочен от този човек.
Изумени потъвахме тихо в родопските пазви
и не вярвахме как в този страшно безрадостен век
някой просто така се усмихва и пътя показва ни.

Да, Родопа бе скътала този параклис за нас,
за да може, когато го търсим, да срещнем човека,
който с топла усмивка, с напевен и обичен глас
ще ни каже коя е по-вярната наша пътека.

Озарени, смирени, забравихме много вражди.
Оттогава по-иначе някак върви ни животът.
Онзи стар родопчанин над нашите пътища бди
и дължим му едно - непокътната вяра в Доброто.
/„Родопчанинът”/

* * *
Поезията на Марина Матеева ми харесва и затова че в нея присъства духът на Родопа планина. Слънцето на Родопа планина. Земята на Родопа планина. Външното и вътрешното на Родопа планина:

А Родопа ухае на дъжд, на иглика и риган,
тихо шепне с гласа на безброй белолики чешми.
И родопските борове право в небето забиват
свойте тъмни снаги като ято от звънки стрели.
/„Дъжд в Родопа”/

„Душата ми сякаш се е родила в Родопите…” - сподели наскоро Марина в разговор с мен. И наистина.

Иначе едва ли би могла така ясно, така отчетливо да чува гласа на Родопа, че да го отделя безпроблемно изсред всеобщата делнична врява и суетливо жужене на живота. „Душата ми сякаш се е родила в Родопите…” - това не са думи на вятъра, а думи на сила.

* * *
Ако трябва да търсим отправна точка в поезията на Марина Матеева, то това е родът. Родът, от една страна, е семейството, животът тук и сега: с майка й и баща й, със сестра й, с обичния съпруг и детето на обичта им.

От друга страна, родът е коренът (родовата памет), битието навсякъде и завинаги, с дядо й и баба й, преселили се в отвъдното, и през тях - безброй лица на предци и деди, и прадеди…

Кой смъртен може да хване нишката на рода човешки от началото до края й или… от тук и сега - до нейното начало, там, където започва да пулсира, да се възгражда и изгражда всичко, което наричаме РОДИНА?

При това Марина Матеева успява да създаде съвсем конкретна представа за тази - по същество - толкова абстрактна, че чак невъзможна за обрисуване битийност или… реалност, или… не знам как да я нарека… (на човека преливащ в родината и стигащ до Бога или, може би, обратното), защото за това няма дума или название, то е само проекция в съзнанието или прозрение на сърцето.

А при Марина Матеева то е представено в образа на огромна скала в планината:

Като призрачен страж тя прегражда на бурите пътя
и във буйни води всяка сутрин си мие нозете.

А във нейната гръд стъпалата хилядагодишни
водят горе, високо, където й бие сърцето,
и където, потърсила краткия път към Всевишния,
бяла църква към изгрева си е открила лицето.

Тази мъничка църква се е вкопчила здраво в скалата.
А в сърцето си камъкът място е дал за олтара.
Този майстор незнаен, дето църква градил в небесата,
със ръце ли е ваял, с душа ли или пък със вяра,
та над бялата църквица божи криле са надвиснали.
А във парещи пориви вятърът сякаш повтаря,

че народът, вградил свойта вяра дори във скалите си,
ще остане на тази земя.
И ще има България.
/„Манастирът”/

Ето как, без специално да ни внушава каквото и да е чрез думи и дълбокоумия, Марина Матеева ни прехвърля от човека към общността - не само по хоризонталата (т.е. в пространството), но и по вертикалата (т.е. във времето).

Прави го с такава непосредствена лекота - досущ като децата, като на игра. Получава й се така заради светлината, до която детето е най-близо. Някой би казал, че Марина Матеева отдавна не е дете, но аз лично не бих се съгласила с него.

Тя отдавна е дете, защото щом веднъж човекът е бил дете, той носи детето в себе си през цялото време на своя живот (само хора, които не са били деца никога, не знаят и отричат това).

И дали човек ще дава живот на детето в себе си през цялото време на своето земно съществуване зависи изцяло от самия него.

А Марина Матеева дава живот на детето, което е била и което е в нея и до днес. Затова стиховете й са такива - леки като детска игра, дълбоки и безкрайни - по силата на запазената детскост, която е на половин крачка от мъдростта… или по-скоро - която е мъдростта.

Оттук е невинността в нейната поезия - толкова могъща, че да извлича светлината от тъмнината и да преобразява живота и човека до неузнаваемост, същевременно - толкова беззащитна, колкото може да бъде само чистата душа.