ОПОРА

Людмил Симеонов

ОПОРА

На Иван Бонев

Колцина ми останахте, приятели,
но има ви все още на света!
Ако пропадне в тъмното душата ми,
във гръб удари ли ме клевета,
ако небето слезе много ниско
и птиците внезапно замълчат,
ако животът губи дъх и смисъл
и нямам ни посока, нито път,
ако във гърлото напира вопъл
и моят ден превърне се във ад,
където и да сте, гласа ви топъл,
ще чуя отдалеч: „Със теб сме, брат!”


ЗАВЕЩАНИЕ

Димитър А. Ценов завещал 50 млн.
златни лева за откриване на висше
търговско училище в родния си град

Какво остава всъщност от човека? -
Нетраен спомен, а след туй - трева…
Но завещаното от мен навеки
ще търси образ в мисъл и слова.

Защото пред олтара си народен
принесох скромната си лепта аз -
да бъде българинът с дух свободен
и да дочака своя звезден час.

Училище да има! И наука,
съзиждана със ревност и любов.
Да тръгват много пътища оттука -
от моя белокаменен Свищов.

Училище, което ще пребъде
и днес, и утре, и след сто лета.
А времето най-точно ще отсъди
защо човек се ражда на света.


ДЕН ЗА ПРОШКА

Сърцето тъй навярно повелява -
ти трябва да умееш да простиш.
Ала защо най-често те ранява
човекът, с който хляба си делиш?