ДВЕ НОВИ КНИГИ НА ПОЕТА ВЕСЕЛИН ЧЕРНЯЛСКИ

Лалка Павлова

В днешните ни сиромашки времена е трудно издаването на една книга, а Веселин Чернялски има дързостта да поднесе своя творчески дар и на възрастните, и на децата.

Книгата „ВЪЗДИШКИ ПО СТРЪМНОТО”, както и нейното определение - „НАМЕЦИ И ДРАМИ В СТИХ И ЕПИГРАМИ” - подсказва и жанровата специфика на поместените в нея произведения.

Предназначението на хумора и сатирата е да изобразява и разобличава грозното и пошлото в живота и човешките взаимоотношения.

Началото им се свързва още с древните гърци и римляни - в творчеството на Хораций, в „Сатирикон”-а на Петроний и „Златното магаре” на Апулей, чиито творби съчетават сатиричната проза и сатиричната поезия и имат поучителен характер.

В Западноевропейската литература сатирата намира своето място в творчеството на Рабле, Сервантес, Джонатан Суифт, в комедиите на Шекспир и Молиер, а в руската литература - в произведенията на Фонзивин, Грибоедов, Пушкин, Гогол, Илф и Петров и мнозина други.

Българската литература също притежава своите майстори на сатиричното перо в лицето на П.Р. Славейков, Стоян Михайловски, Иван Вазов, Алеко Константинов, Дебелянов, Смирненски и някои други наши творци.

Трябва обаче да признаем, че сатирата е труден жанр, който не се отдава на всеки. Авторът на сатирични творби трябва да притежава острото око на ястреб за грозното в живота, което често се крие под някаква благовидна маска.

Той трябва да има откроено чувство за хумор и богато слово, извлечено от висшите и низшите пластове на езика, от разговорната реч и от жаргона във всичките му разновидности.

И преди всичко - да притежава гражданската смелост да назовава истините дори и за властимащите, независимо от последиците, които могат да се стоварят върху него - да го лишат от работа, от възможности за участие в обществения живот, да вгорчат дори съществуването на неговото семейство.

Именно такива качества като личност, като творец и като състояние на духа, притежава и авторът на книгата „ВЪЗДИШКИ ПО СТРЪМНОТО” - Веселин Чернялски.

Произведенията в нея са подредени в три цикъла: ЕПИГРАМИ, сатирични стихотворения под наслова НЕ СЛУЧИЛ, фиксиращи съдбата на българина, който в своето историческо битие все не случва на добри поробители или добри управляващи, и третият цикъл - РЕТРОПРЕХОД, който обглежда сатирично нашето съвремие, опитвайки се да открие онези психологически български особености на балканския ни характер, който ни кара да критикуваме само на маса и с чаша в ръка, но да се страхуваме публично да защитим позициите се в общественото пространство.

Книгата е илюстрирана с карикатури от плевенския карикатурист Милко Николов (Светла му памет!), които сполучливо допълват съдържателните пластове на словесните сатири на Веселин Чернялски.

Да пишеш хумор е трудна задача, но още по-трудно е да пишеш произведения за деца. През периода на прехода драстичната промяна в българската народопсихология доведе и до значими промени в отношенията родители - деца и учители - деца.

Останаха далече в миналото такива български добродетели като трудолюбие, честност, етика в междуличностните отношения, уважение към възрастните и интерес към знанието. А това са все качества, които се възпитават още от ранната детска възраст не само в семейството и училището, но и чрез книгите.

Прави впечатление, че съвременните издателства рядко печатат и пускат на книжния пазар произведения от старите майстори в сферата на творчеството за деца, каквито са Елин Пелин, Дора Габе, Леда Милева, Ангел Каралийчев, Асен Босев, Калина Малина, Ран Босилек… Някак недолюбени остават те и в учебниците за начален курс в българското училище.

Много малко са и съвременните творци, които пишат произведения за деца. Затова новата книга на Веселин Чернялски „ЧАКАТ ЗНАК” с гатанки-римушки и стихове за деца е ценен влог в осиромашалата в тази област съвременна българска литература.

Гатанките на Веселин не само развиват логическото мислене на малчуганите, но и чрез римувания характер на текста си позволяват лесно запомняне и цитиране в подходящи естествени ситуации по време на игра и забавления.

При това тематиката им е съвременна, свързана с настоящи обекти и предмети от бита на модерния българин, каквито са светофарът, хладилникът, телевизорът, компютърът, прахосмукачката и други подобни.

Други от тях са обвързани с абстрактни понятия от рода на вятъра, времето, сянката, мрака, географската карта и така нататък, които пък чрез принципа на онагледяването правят по-лесно възприемането и осмислянето на тези понятия.

Освен това обръщението на самия автор към неговите малки читатели в началото на книгата не само им дава познание в сферата на литературната наука, но и събужда любопитството им, защото в начина на поднасянето на гатанките е включен и игров елемент. Ето и текста на това въведение:

„Мили деца,
На вашето внимание са моите гатанки-римушки. Нарекъл съм ги така, защото освен характерните черти, белези и особености на обекта, за който става дума, ръка ви подава и римата в отговора. Но какво представлява римата? Когато две думи звучат еднакво, почти еднакво или близко по звуков състав в края си - те са римувани. Например: полет - пролет, дете - петел, злато - познато, близо - телевизор и т. н. Озаглавени са „От А до Я”, защото думите-отговори на гатанките започват с определена буква от азбуката. По този начин - за всяка буква от азбуката има гатанка. Числата по страниците са местата на първите букви от отговорите, но в разбъркан вид. Вие трябва да откриете местата им и да ги попълните под усмихнатите кръгчета. Нали вече знаете българската азбука? Пожелавам ви успех!”

И двете книги на Веселин Чернялски са дело на издателство „Авангард Прима”, София, 2019 г.