ТИХО…

Димитър Петров

***
Тихо.
Толкова тихо,
че всичко се чува.
Бумтят съвести.
Бучат сърца.
Съмнения гризат.
Истини крещят.
Страхове викат.
Тишината
сякаш лудува.

И в това тихо
всеки се прави,
че нищо не чува.