ЧАКАМЕ…

Панчо Недев

ЧАКАМЕ…

От Брюкселския небосвод
всеки ден долитат
крилати директиви,
указания,
и нормативи…
За кокошчици щастливи,
за краставици криви,
за нелуди крави,
че даже и покани
за ВИП пазачи
за обраните ни
бостани…

…Чакаме и квоти
за родни
еко мафиоти!


ДАНАЙЦИТЕ…

Най-после
му катурнаха отгоре
Трона многолетен.
Вятърът се втурна
в кабинетния прозорец
и отнесе
позлатената му
царствена корона…

…А пред строгия
параден вход,
подредени във колона,
чакаха данайците
за поредната си среща
с Трона!


ОЛИМПИЙСКИ ОДИ

Олимп
се тресеше
от раздори и свади…
Тесен бе станал върха
за боговете -
стари и млади…

… А в зеленото подножие,
седнал върху
гладката морена,
Омир пишеше
поредната
божествена поема!


ВИЕТНАМСКИ ЕТЮД

Войниците
отстъпваха отново…
Генерала побесня:
- Селото
да бъде изгорено!
До основи!…

И то беше изгорено…

В нощта
на буйния пожар
Генерала
неспокойно спа -
атакуван от кошмари.
Когато се събуди -
палатката се бе
превърнала в олтар.
А в иконата позната,
опушена и стара,
прикованият Христос
беше се превърнал
в Прометей.
И огън му подаваше
в поднос
със две огромни
огнени очи…

Тогава
Генерала откачи!


НЕПОЗНАТИЯТ СИЗИФ

С последни сили
двама млади алпинисти,
стигнаха на метри от върха.
Грохнали,
но още оптимисти,
спряха за почивка кратка
пред щурма на последната
планинска схватка.
А горе беше
старецът Сизиф.
Гледаше надолу
с поглед мрачен и ревнив,
гледаше от завист озлобен,
че ще трябва
този връх свещен,
дори
измъчената своя слава
с тия двама …
с лудите глави,
поравно вече да дели!…

… И взе решение тогава
с внезапно бликнала омраза:
„Да бъде драма!”
Търкулна после по наклона
своя тежък камък
и лудите глави
камъкът премаза!