ЛАВКА ЗА СЛАВА

Максим Асенов

Един магьосник слезе в равнината
и лавка собствена отвори.
И както на магьосник подобава,
заби табелка над вратата:
„ПРОДАВАМ СЛАВА”.
Минаваха край лавката дюлгери
и селяни, пристигнали от блока.
Те търсеха триони и фенери,
и никой не поиска да си купи
от тази чудновата стока.
Уплаши се магьосникът,
че може от глад да пукне тази есен.
Но по съвета на един художник
той в столицата лавката пренесе.
И стана чудо.
В утринта
към лавката се втурнаха отвред
спортисти и професори брадати,
военни и артисти, и поети -
какъв голям мравуняк от таланти!
И всеки се стремеше по-напред.
И всички бяха със пазарски чанти.

От викове и крясъци събуден,
магьосникът се хвана за главата.
Той гледаше уплашен и учуден
как лавката се срина на земята.