ЗА ИЗБОРА НА СВОБОДНИЯ ДУХ

Снежана Галчева

ЗА ИЗБОРА НА СВОБОДНИЯ ДУХ
(На алпиниста Боян Петров и всички, които последваха мечтите си)

За избора на свободния дух не се говори,
пред него можем само да мълчим!
Кому е нужно с някого да спорим
и излишни думи да редим.

ТЕ живеят и изгарят със своите мечти,
като звезди в небесния всемир,
и всеки там оставя огнени следи
и спомена, че връх е покорил.

ТЕ не искат да знаят, за нас
дали са лоши, даже дали са герои,
ТЕ просто вървят си по пътя,
следвайки избора свой.

ТЕ изкачват звездни простори
и докосват небеса от мечти.
За избора на свободния дух не се говори,
пред него можем само да мълчим!


СПАСЕНИЕ

Когато усетя, че светът загрубява,
отивам при вятъра и го питам
кой го е учил на нежност.
Закачливо ми роши косите,
целува ми устните,
като на любима жена
и ме закриля в свойта прегръдка.

Когато слабостта във мен пропълзи,
отивам при морето и го питам
кой го е учил на сила.
Вълните ту нежно се плискат,
ту свирепо разкъсват брега
и отмерват хода на времето -
минути, часове, години…
Вечност!

Когато ми стане много самотно,
отивам при върховете и ги питам
кой ги е учил на мъдрост.
Издигат се горди, мълчаливи, неподвластни
и остават завинаги самотници -
надживели пространство и време,
отрекли фалшиви приятелства
и лесни победи.


***
Благодаря ти, Господи,
за всичко, което си ми дал!
Благодаря ти за болката,
която ме разцепва като гръм,
когато чувствата в мен ги има
и усещам, че съм жива,
че още СЪМ!

Благодаря ти, Господи,
за благослова, който си ми дал -
и с обичта си бих могла
тъмнината в нечии очи
да превърна в нежност
и бяла светлина!

Благодаря ти, Господи,
за всичко, което си ми дал,
но Те моля:
Благослови ме да мога
да обичам,
както Ти обичаш нас!