РУСИЯ

Георги Гривнев

РУСИЯ

Ти нямаш нужда от мойта защита,
щом си спомням за Таня Савичева.
Ти нямаш нужда от мойта подкрепа,
щом лежи край Бяла Юлия Вревска.

Ти нямаш нужда от моето слово,
щом в безкрайни и строги редици
вървят, вървят ли безсмъртните полкове,
а до тях - потомците живи…

Ти нямаш нужда от моите думи,
щом в утрини - хладни и тихи -
жените загивали в гръдта си с куршуми
за роден дом и за Родина.

И ако трябва, пак ще възкръснат
Ленинград, Курск, Мамаев курган
и тогава горко на новия враг,
обречен на смърт в най-тежката бран!


***
Родопчанинът два пъти е хващал гората -
веднъж, когато избухвала чума
и сеела смърт.
И втори път -
когато на живот и на смърт
се е борил за свободата.


***
Не се привързвай, ще кажат старите.
Привързваш ли се, ще ближеш лютите си рани
и като вълчица ще виеш,
към небето гладен поглед вдигнала,
докато свре се в някой ъгъл таен
и без дъх и без луна остане.