Иван Волосюк

Иван Волосюк е роден през 1983 г. в гр. Дзерджинск, Донецка област, в семейството на миньор. Завършил е руска филология. Автор на шест сборника със стихове. Публикува основно в изданията: „Знаме”, „Юность”, „Ден и нощ”, „Радуга”, „Западная Двина”, „Новая литературная Немига”, „Крещатик”… Печата още в чуждоезикови литературни издания в Белгия, Ирландия, Германия, Финландия и България. Участник е в ХІІ форум на младите писатели в Русия и СНГ, както и в задграничните фестивали в Пуща-Водица, Липки и Варна. Включен в сборника със стихове „Дванайсетте от… Антарктида”, издаден от Славянска академия.


Публикации:


Поезия:

СТИХОВЕ/ превод: Елка Няголова/ брой 114 февруари 2019

МАЙКИТЕ/ превод: Елка Няголова/ брой 153 декември 2022