СЪНЕН СОНЕТ

Велин Георгиев

СЪНЕН СОНЕТ

Сън ми е всичко дотука.

Сън са ми мама и татко.
Сън са ми моите братя.
Сън са ми всички приятели.
Сън са ми моите спомени.
Сън ми е моята азбука,
моите стихове, почеркът.
Сън съм си, казвам ви, сън съм си.
Сън са ми моите внучета,
сякаш цветята на Цветница.
Даже децата, децата ми
идват в съня ми и питат
скоро ли ще се събудя.


ДЕ Е БЪЛГАРИЯ

Я кажи ми, облаче ле бяло…
Този глас пътува за чужбина…
Там звучи и Мила ми Родино…
Там. А тука - тука само чалга.
Вече тука ни тресе носталгия.

И току се чуе: Ида, сине…
Че България е във чужбина.