УТРИН НАД КАМЕН ДЯЛ

Румяна Раднева

УТРИН НАД КАМЕН ДЯЛ

Колко утрини тичах към теб босонога
лицето да плисна със първи лъчи,
от гордия връх със златиста корона
воала опалов да вдигна в зори.

Танцуваща с горския дух самодива,
с изгарящи устни роса да отпия,
стрък слънчево биле във пазва да скрия,
с нозе изподрани през храсти, треви
зората да срещна с раздиплени
волни коси…


МЕЧТА

Като нечакан, странен метеор
в живота ти преминах.
Белязах го за миг
с незабравима, светла диря -
дори да изгори не стигна време
една мечта - комета бяла
и само със опашката си -
в злато цяла - със звезден прах
небето ти обсипа…
Нима това ти стига?…


ЗВЕЗДЕН ПРАХ

Измислица ли беше твоят блян
или пък аз - отчаяна наивница?
На колене пред Храма спрях
и молех Бог със сълзи във очите
да бъда с теб във нощи сини
и в утрини златисти…

Но ти остана скрит и ням
във диплите на тайната забулена.
Във шепите си дълго пазех
твоя дъх смълчан,
додето пръсна се
на звезден прах от бурите…


БРАШНО СЪС ТРИЦИ

Да бях замесена
с брашно със трици,
в жаравата да съм изпечена,
да паря зъби и езици.
Да свърна пъргава през къра
пред смаяни завистници
и като пендара бяла
да се търколя пред прага -
тъй топла, медена, задъхана,
ръцете ти да паря дъхава,
да грейнат със искри от огъня
и твоите зеници!

Де това брашно -
брашно със трици?