ТРЕВОГА

Васко Попов

На Михаил Гунчев

Духът се срива, брате Михаиле!
Текат реки от млада кръв навън!
Държавата - васална и безсилна -
потъва в евролетаргичен сън.

Подменят се събития и дати!
Културният елит се изпокри!
България гъмжи от ренегати,
платени с атлантически пари!

Не спирай да гориш като Паисий,
обзет от стръмен възрожденски гняв:
напомняй, заклеймявай и записвай,
че българският корен е корав!

И както оцеля тринайсет века,
така ще се разлиства всеки път -
напук на тези няколко човека,
които искат да го отсекат!