ИЗ „НЕБЕСЕН ГЛАС”

Здравко Кисьов

ОБИКНОВЕН ХРИСТОС

Извънбрачен отрок в очите на хората,
заченат по съмнителен начин,
роден във обор, при родители
с не дотам безукорно родословие,
беден,
шляещ се из страната без работа,
съвсем не красив,
дори малко грозен, според Исаия, пророка,
изобщо не приличащ на цар,
за какъвто се бе обявил…
Въпреки природата си божествена,
Той бе толкова обикновен на вид,
неоткрояващ се сред тълпата,
че за да бъде предаден на враговете Му,
някой от неговите сподвижници
трябваше да Го посочи с целувка.


ЦЕЛУВКАТА

Предателството
не винаги е последвано
от идването на стража,
от приковаване
и мъки на кръста.
Предателството може да бъде
незабележимо и тихо,
особено в приятелството,
или в любовта.
И е възможно дори
изобщо да не узнаеш,
точно в кой момент от живота ти
целувката на човека до теб
е била вече
целувка на Юда.


АПОКАЛИПСИСЪТ

Навярно не е за вярване,
но апокалипсисът е започнал.
Ние не го осъзнаваме,
защото протича разлято,
като филм на бавен каданс.
Ако се ускорят оборотите,
ще заприлича буквално на взрив.
А епицентърът му е Патмос.*


* Остров в Егейско море,
където Йоан Богослов е написал
пророческото си “Откровение”
за края на света.


СКРОМНОСТ

Сред златните ореоли
на светци по иконите,
виж, там един блести сребърен.
Дали не е заслужил за повече,
като другите,
или тъкмо той е,
верен на скромността си,
истинският светец?


ЖЕРТВА (1)

Моят брат Каин
ме запита съвсем предпазливо
каква жертва съм обещал
на нашия Бог.

Казах му:
Знаеш, че не съм като тебе богат.
Най-скъпото,
което днес имам,
са моите песни,
в тях е душата ми.
И тях ще Му дам…

Моят брат Каин
снизходително се усмихна
и ме остави
жив.


УСЛОВИЕ

Ти се усмихваш скептично
на всички разкази
за извършени чудеса
с помощта и в името Божие.
Не се учудвам
на тази твоя недоверчивост,
защото зная добре,
че само ако самият ти вярваш,
можеш да станеш свидетел
на чудо.


ИЗХОД

Който се завръща в родината си,
дори тя да не е ханаанска земя,
дори и той да не е бил
в египетски плен, –

който се завръща в родината си,
морето винаги
ще се отдръпва от пътя му
и даже в пустинята
той ще намира
манна небесна.


БЛАГОДАТ

Виж, заваля.
Зажаднялата зеленина
изведнъж се развесели –
благодат!
Там един мъж се крие
под стряха,
друг по улицата върви
несмутимо.
Така е
и с Божието благоволение –
приемаш го с благодарност,
или боязливо
се отказваш от него.


ОБЯСНЕНИЕ

Ако съм Бог
и наблюдавам със съжаление
някакъв огромен мравуняк –
греховете,
войните,
страданията
на мравешкото му население,
ако съм Бог
и пожелая да му помогна,
сигурно бих му изпратил Спасител
във вид на мравка,
за да установят общ език
двете страни…
Дали това е достатъчно обяснение,
защо Божият Син
се яви между нас в облик човешки?…


ПОТВЪРЖДЕНИЕ

Не тържествувай,
не се радвай прибързано,
че вече нямаш проблеми,
че всичко ти е наред…
Значи Нечестивият е успял
да спечели някак душата ти
и те е оставил на мира –
до деня,
когато ще те посрещне
на прага на преизподнята.


БЕЛЕЖКИ КЪМ СТИХОВЕТЕ

(1)“Жертва”. Въпреки перипетиите по време на 40-годишния преход от Египет до Обетованата земя, през пустинята и Червено море, Бог не оставя израилското племе без храна и вода, разтваряйки и водите на морето пред него. /Изход 14-16/. Обратно в текста