ПЕСЕН

Стефан Поптонев

ПЕСЕН

По струните на песента се стичат
неказани
и казани
слова…

Бъди ми белокосото момиче -
единствена от всички същества,
която може песните да чуе
нечута и от мен до днес дори.

Недей ми отговаря.
Ето, туй е -
не влюбени да бъдем, а добри…

август, 1992


ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЕ

Оня тип насреща ми
се изкриви от ярост.

Оня тип отсреща
ми стъпка сърцето.

Не се стърпях -
посегнах да го ударя.

Но юмрукът ми
се превърна в цвете.

Можех ли с цветето да ударя
оня тип,
който се кривеше от ярост?

Гледахме цветето - и аз, и той.
Той го откъсна,
захвърли го,
нищо не каза.

Аз се наведох, и по навика свой
потопих го
в най-близката ваза.

септември 1992


ПРЕДИЗИМИЕ

Бедни старци,
самотни старици
сбират съчки, навънка снежи.

А над тях плачат жерави-птици
и отнасят
самотни души…

ноември 1992