В ХРАЛУПИТЕ НА ВЯТЪРА

Драгни Драгнев

В ХРАЛУПИТЕ НА ВЯТЪРА

*
Под капка дъжд -
могили от трева.
И времето се гмурка
в тях.

*
На житните зрънца
зелените байрячета
в небето се изкачват.

*
Капчица роса -
око на Бога,
в което се разсъмва.

*
Между нивята
синор
е човекът.

*
О, миг вълшебен
със камбани
на глухарчета.

*
Върви прегърбената мравка
и носи хляб в очите си -
за всички.

*
В тревите вятърът
усърдно
сабята си точи.

*
Лято - пъстра пеперуда.
Лети като главня.

*
Житен клас -
свещица сред полето.
Буря
не може да я угаси.

*
Есен.
На вятъра окото,
одраскано от клоните.

*
Обади се капчукът.
Любов
под стряхата поникна.

*
Слиза есен.
Облаци
по покривите крачат.

ЗВУЦИ ОТ РАКОВИНА

*
По рамото високо
на морето
белези от рани
са вълните.

*
Морска пяна -
възелчета гняв и радост
от хралупите на вятъра.

*
Подводен камък -
твоето коляно меко.
Стъпвам и потъвам.

*
Къща на брега -
око, което не заспива.

*
Най-мълчалив
е разговорът с тебе,
вода с утайка от небе.