НЕЩА ОТ ЖИВОТА

Трендафил Василев

Разкази от Иван Воденичарски

Публикуваните в тази книга разкази отразяват реалния живот с реалните човешки проблеми. Техните герои са живи хора, истински представители на различните социални групи, в напълно конкретни житейски обстоятелства.

Те се трудят, преследват своите цели, свързани с личностната им реализация, влюбват се и преживяват своите разочарования и в целия поток на живота им достигат до трагични последици по напълно закономерен начин и точно в тях читателят може да открие смисъла на написаното.

Разбира се, има и оптимистични поанти, плод не само на обстоятелствата в живота, а и на характерите на героите, самоизграждащи се в индивидуалната им съдба.

Всеки отделен човек е това, което той прави от себе си чрез своята дейност. Само че невинаги осъзнава себе си като резултат на своя труд.

Един от най-важните акценти в разказите е любовта - може би най-красивото състояние на човешкия дух, върховен израз на човешката нравственост и мощен двигател на живота, както на отделния човек, така на обществото като цяло.

За художествената литература това е може би най-интересната и значима тема - как любовта между човешките индивиди се превръща във фактор за общественото развитие, но също така и как общественото развитие променя интимните отношения между хората.

Читателят ще открие тези акценти и в „Пътеки към храма, и във „Веселина”, и в „Жажда за нежност”, и във всички останали разкази. Може би в най-голяма степен той е изразен в разказа „Връщане към извора”.

В него специфичните обществени отношения в началото на ХХІ век в нашата страна дават тласък на литературните занимания на Александър Златанов и в същото време по специфичен начин довеждат до пресичане на неговата съдба със съдбата на Маргарита Петкова.

А любовта между тях, осенила ги в твърде зряла възраст, става причина за съществени корекции в светогледа им, следователно и в характера на отношенията им с обществото.

В любовта и чрез любовта героите на разказа откриват нов смисъл на своя живот. В него, като в младите години, отново навлизат красивите пориви, вълшебството от физическата и духовната близост.

Но в многообразието на живота не всяка любов има щастлив край.

——————————

Иван Воденичарски. Неща от живота. Издателство „Българска книжница”, 2018