ПЕСЕН НА ОТСТЪПНИЦИТЕ

Юлий Розентал

(Подражание А. Плещееву)

На богати и силни да ближем крака,
за пари да продаваме тям убежденья,
който смел е и чист да го цапаме с кал,
та да пати беди и гоненья:

ето нашето призвание!
Ний му вярно служим днес:
смърт на мисъл неподкупна!
Смърт на всяка честна свяст!

Смърт на честни борци, що младежки мечти
още пазят грижливо и вярват в доброто;
що за благо, за правда безспирно крещят -
ще ги каляме ний в обществото.

Смърт на тоз, що обсипва със укори нас,
що делата ни кални без страх позори ги.
На тълпата ще викнем: разбойник е тоз,
заковете го скоро в вериги!

Та и ние сме някога честни били,
за правда, за идеи сме много крещели,
но сега - слава Богу! - таз лудост мина -
ние други преследваме цели.

Ний съзнахме сега, че глупци сме били,
че друг път нази води към почест и злато
и че ний ще изкупим старий си грях -
чест и съвест - кат тъпчим във блато.

На богати и силни да ближем крака,
за пари да продаваме тям убежденья.
Който смел е и чист да го цапаме с кал,
да изпати беди и гоненья:

ето нашето призвание!
Ний му вярно служим днес.
Смърт на мисъл неподкупна!
Смърт на всяка честна свяст!

——————————

сп. „Мисъл”, г. 6, кн. 7, 1896 г.