ИЗ „ТВОРЧЕСТВО И ЖИВОТ”

Антон Страшимиров

*

През 1893-94 г. учителствах в с. Дюлгерлий, Бургаско, където кметът, полуинтелигентен попски син, беше депутат и дясна ръка на Стамболов, та трябваше да катурна неговия застъпник в селото.

Но човекът подуши и ме погна. Селяните ме укриха, прехвърлиха ме далеч „да се спасявам”, но аз се промъкнах пак в Бургас, крих се при руския емигрант, арменец, инженер Каялов.

А после, щом Стамболов биде свален, яхнах кон и се явих в Дюлгерлий.

Всичко това е новелата „Целина”…

*
Село Акезлий, Бургаско, през 1895 година. Тук замислих и написах „Кочаловската крамола”. Рисувах един истински селски туз от Турско Алагюн (където бях през 1892-93 г.). Даже със същинското му име Тасю чорбаджи.

Повестта наполовина е точна снимка на живота в това селце. Мое построение беше само любовната история и трагичният край.

1937 г.