Жан Мореас

Жан Мореас (Jean Moreas), псевдоним на Янис Пападиамантопулос, френски поет от гръцки произход, е роден на 15 април 1856 г. в Атина в семейство на съдия. От 1875 г. живее в Париж. Учи право в Сорбоната. В първите си сборници се изявява като символист. Негов е и терминът „символизъм”, теоретически обоснован в неговия „Манифест на символизма” (1886). След 1890 г., когато издава книгата си „Страстният пилигрим” обявява необходимостта да се върне към класицизма на „Плядата” и XVII век, с неговата „прекрасна яснота”, забравена от символистите. През1891 г. създава т. нар. „романска школа”, която е първата проява на неокласицизма във френската модернистка поезия. Най-значителните творби на Мореас са седемте книги „Станси” („Stances”; 1899-1901, седмата е издадена през 1920). Умира на 30 март 1910 г. в Сен-Манде, департамент Сена.


Публикации:


Поезия:

НЕ КАЗВАЙТЕ…/ превод: Христо Борина/ брой 110 октомври 2018


За Жан Мореас:

ЖАН МОРЕАС/ автор: Христо Увалиев/ брой 110 октомври 2018