„МОЗАЙКА ОТ ЗНАМЕНИТИ СЪВРЕМЕННИ РОМАНИ”

Христо Увалиев

„Мозайка от знаменити съвременни романи”. Месечно списание. Год. 2, кн. 1-4, Редакторка г-ца С. Д. Юрукова, Пловдив

За всеки народ е потребно да бъде в течението на духовния живот на културните си събратя, особено за народ млад като нашия.

Съзнаваща тая нужда, от една страна, а от друга - желаеща да даде увлекателно четиво, което вълнува сърцето и е от естество да въздействува на по-широк кръг читатели, г-ца Юрукова - една от малкото просветени и работливи жени, що имаме - е почнала да издава ред съвременни романи, засягащи обществения живот в цялата му многостранност.

Успешно завършила първата годишнина на списанието си, тя смело започна втората.

Искрено ни е драго за тоя успех, който впрочем е и напълно заслужен, защото романите, които се превеждат, са грижливо подбрани и истински ценни.

Те засягат пламтящите социални въпроси („Анриета” от Рене Базен, „Войникът Бернар” от Пол Акер и „Изгнаникът” от Пол Бурже), сегашния семеен живот („Белите скали” от Едуард Род, „Младият Фромон и старият Рислер” от А. Доде, „Призмата” от Пол и Виктор Маргрит, „Страхът от живота” от Анри Бордо), битието на старите ергени („Престъплението на Силвестър Бонар” от А. Франс), тягостното положение на народния учител („Народна учителка” от Л. Фрапие) и т.н.

Бихме желали, щото г-ца Юрукова да разшири кръга на своя избор, като взема бележити творения и от други чужди литератури, а не само от френската, на която принадлежат преведените досега романи.

——————————

сп. „Литературна беседа”, г. 1, бр. 2, 1911 г.