ПАК ЗА ЖЕНАТА

Иван Генадиев

*
Жената е като електричеството: дава светлина, дава тласък, но и убива.

*
Искаш ли да видиш една жена сериозна - дай й да чете хумористично списание.

*
Най-евтиното у жената са сълзите, защото изпитва удоволствие, когато плаче.

*
Труфилата на една жена са обратно пропорционални на хубостта й.

*
Жената ходи в театъра за антрактите.

——————————

сп. „Смях”, г. 4, бр. 188, 29 март 1915 г.