КАРИКАТУРИ

Иван Генадиев

Създателят на българската карикатура е Александър Божинов и с голямо достойнство той е нейният представител и до днес. Вярно е, че мнозина след него правеха опити да работят в тая област и всички останаха почти само с опита.

От няколко години насам на това поле работи младият художник Александър Добринов. За ония, които обичат карикатурата и следят нейното развитие, работата на Добринова не може да не носи радост.

Ученик на Божинова, Добринов никога няма да стигне остроумието в политическата карикатура на учителя си. Хуморът и сатирата на нашия пръв карикатурист не са по силите на младия Добринов.

Затова пък Добринов проявява рядка дарба в твърде лекото и тънко изработване на портрета-карикатура. Там той е майстор. Окото и ръката му са негови верни приятели и той прави безспорни завоевания в своето изкуство.

По поръка на бившия директор на Народния театър професор Арнаудов и директора на Народната опера П. К. Стойчев, Александър Добринов е направил карикатурите на всички артисти от драматичния театър и операта.

Тези карикатури са едно тържество за младия художник. Той трябва да бъде искрено поздравен и насърчен.

Схванато е характерното у окарикатурените лица и с много малко средства е предадено на рисувателния лист. Ако речем да изброяваме сполучливите карикатури ще трябва да изредим почти всичките.

Една част от тия карикатури сега са изложени в Постоянната художествена галерия на изложбата на „Независимите художници”.

Нека всеки, който цени карикатурата като изкуство и се интересува от нея, да иде на изложбата. Нека види карикатурите на Христина Морфова, на Кох, Катя Стоянова, на Сава Огнянов и да каже не е ли майстор Добринов, не заслужава ли насърчение?

——————————

в. „Македония”, г. 1, бр. 78, 14.01.1927 г.