ДНИ ГОРЧИВИ…

Бойчо Липовски

***
Дни горчиви, дни усилни,
хайде отлетете;
да ми мъчите сърцето
вече престанете!

Доста сълзи изобилни
то е скритом ляло, -
че за радост нему, клето,
му е домиляло!

——————————

сп. „Мисъл”, г. 11, кн. 7, 1901


ОТКЪСЛЕК

И скоро мойта воля ще отпадне,
унил - ще склоня аз глава:
на чий гърди, гърди ми страдни
ще кажат горките слова?

Сърце ще чезне и страдае -
кому ще се оплаче то,
кой болките му ще познае,
без теб, съкровище свето?

Не ще намеря поглед верен,
гърди, сърце ми да съгрей…
А ден и нощ светът е черен
за тоя, що самин живей!

——————————

***
Тъй мразовито! Няма сняг да падне, -
земята - цяла вледенена…
През тези дни сеитбата в полето
дано не бъде повредена!

Спаси я Ти, о, Боже милостиви,
съгрей я с чудната покривка:
та и селяшките уста да светнат
от благодарствена усмивка…

——————————

сп. „Мисъл”, г. 10, кн. 2, 1900